M&G: Niet alle groeilanden even hard geraakt door handelsconflict

Op dit moment is er nog weinig te zeggen over de impact van de handelsspanningen tussen de VS en de opkomende markten. Fabrikanten en supply chains kunnen immers niet van de een op de andere dag naar een ander land verkassen. Dat zegt Claudia Calich, Emerging Markets Debt Manager bij M&G. Het is vaak voordeliger om de heffingen op de koop toe te nemen dan gehele productieprocessen over te hevelen naar de andere kant van de wereld. Het is ook maar de vraag of Amerikaanse bedrijven de kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten, of dat hun klanten hogere prijzen zullen accepteren. De heffingen kunnen ook worden omzeild, al is dat wel een hele toer.

Grondstoffen

De vraag naar grondstoffen is ingezakt en dat heeft gevolgen voor de Chinese groei. Maar we moeten niet vergeten dat de grondstoffen die China importeert vooral worden gebruikt voor infrastructuurprojecten die onderworpen zijn aan de binnenlandse groei. De heffingen worden vooral opgelegd aan productiegoederen. Dus de vraag naar grondstoffen zal minder afnemen dan sommige mensen misschien denken. Behalve dan als de Chinese autoriteiten naar aanleiding van een handelsoorlog maatregelen in het leven roepen die voor financiële instabiliteit zorgen.

Als het gaat om landen die zeer veel exporteren naar China moeten we de implicaties per land bestuderen. Koperproducent Chili bijvoorbeeld heeft weinig schulden, een zwevende valutakoers en hoeft zich geen zorgen te maken over tekorten op de lopende rekening. Mocht de prijs van koper kelderen, dan zal de centrale bank de rente moeten opkrikken en gedwongen worden om op de middellangetermijn begrotingstekorten op te bouwen.

Andere landen zijn kwetsbaarder. Zambia heeft dubbele tekorten, waardoor het minder flexibel kan omgaan met extreme omstandigheden. Landen die zich zwaar in de dollarschulden hebben gestoken, kunnen ook slachtoffer worden als de dollar in waarde stijgt naar aanleiding van de oplopende handelsspanningen.

Extreem scenario

Hoe China reageert is cruciaal. Als ze valuta gaan gebruiken als onderhandelingsmechanisme – waardoor devaluatie wordt geforceerd – zal dat tot nog meer spanningen leiden en op zijn beurt mogelijk ook tot financiële instabiliteit. We moeten – hoe klein die kans ook is – rekening houden met een extreem scenario waarin er een risicomijdend klimaat ontstaat, met oplopende spreads en grotere tekorten, maar daar ga ik niet van uit. China heeft herhaaldelijk gezegd dat het vasthoudt aan financiële stabiliteit en zijn munt niet zal inzetten bij de onderhandelingen. Net als China hebben veel centrale banken van groeilanden hun governance verbeterd en daardoor hun geloofwaardigheid. Dus zolang ze adequaat reageren en dat goed wordt gecommuniceerd, zal de geloofwaardigheid en stabiliteit niet worden aangetast.

Dit jaar hebben groeilanden renteverhogingen doorgevoerd. Turkije en Argentinië hebben de rente laten stijgen omdat ze hun eigen valuta moesten beschermen vanwege hun grote tekorten op de lopende overheidsrekening en hun financieringsbehoeften. In Oost-Europa is de rente opgetrokken omdat landen als Tsjechië, Roemenië en Hongarije aan het oververhitten zijn, waardoor de inflatie stijgt. Doordat macro-economische data in Europa en delen van Azië iets zijn teruggelopen en de Amerikaanse data een gemengd beeld geven, lijkt het er wel op dat de toekomstige rente in opkomende landen zal stijgen.

Er zijn wel wat landen waar wij ons zorgen over maken. Zwakkere staatsobligaties uit landen ten zuiden van de Sahara, Argentinië en Bahrein zijn afhankelijk van aanzienlijke groei of lagere herfinancieringsyields om hun schuldenniveaus laag te houden. Hoewel veel opkomende economieën veel gedaan hebben om het evenwicht te herstellen zien we nu pas verbeteringen op het gebied van begrotingstekorten. Hogere groeicijfers helpen zeker, maar er moet nog wel veel gebeuren.

Krenten uit de pap halen

Er liggen kansen voor beleggers in Chinees vastgoed. Brazilië en Uruguay zijn momenteel aantrekkelijk gepositioneerd vanwege de lagere nominale of reële rente. Ook Mexico is aantrekkelijk omdat de inflatie daar de piek heeft bereikt. Qua bedrijfsobligaties gaat onze voorkeur uit naar semi-overheids gas- en olie-industrie emittenten met sterke fundamentals, bepaalde consumentenbedrijven in Peru en vastgoedondernemingen in Mexico. Schuldpapier in dollars is aantrekkelijker geprijsd dan eerder dit jaar als gevolgen van hogere spreads, maar zoals altijd in opkomende landen moet men de krenten uit de pap zien te halen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.