Pictet voorziet hogere rendementseisen pensioenfondsen

Pensioenfondsen moeten een gemiddeld rendement van meer dan 7% boeken om de steeds ouder wordende bevolking van pensioen te kunnen blijven voorzien. Dat stelt Supriya Menon, senior multi-asset strateeg bij vermogensbeheerder Pictet AM, in een analyse over de gevolgen van vergrijzing voor de wereldeconomie.

De wereldbevolking wordt steeds ouder en dat vraagt om een drastische verandering in de beleggingsstrategieën van pensioenfondsen om toekomstige pensioenen te kunnen blijven betalen. Veilige staatsobligaties, met lage rentes, zullen niet langer het gewenste rendement bieden waardoor pensioenfondsen steeds meer in risicovolle producten moeten beleggen. Verder zorgt vergrijzing voor een dalende arbeidsproductiviteit en een afzwakkende groei van de wereldeconomie.

Om een pensioen van 50% van het laatstverdiende salaris veilig te stellen moet iemand die vandaag 30 jaar oud is, een jaarlijks rendement van minimaal 5,3% op zijn pensioenpot behalen. Dat is 2% meer dan de huidige portefeuille-indeling nu haalt. De portefeuille-indeling moet volgens Pictet AM dan ook verschuiven naar 50% aandelen, 30% obligaties en 20% alternatives. Om genoeg rendement te behalen, zullen pensioenfondsen meer in risicovolle producten moeten beleggen, zoals langlopende beleggingsproducten. Hoewel deze meer illiquide zijn, zorgt een langer leven ook voor een langere beleggingshorizon. Een toenemende vraag zorgt echter ook voor lagere risicopremies op deze producten doordat prijzen stijgen.

Door de verschuiving in de pensioensector zal zowel de vraag naar groeiaandelen, als de vraag naar aandelen van bedrijven die historisch gezien een hoog dividend uitbetalen, toenemen, verwacht Menon. Een steeds hoger vereist rendement biedt ook kansen voor aandelen uit opkomende markten, die sneller groeien dan hun equivalenten uit ontwikkelde markten. De hoeveelheid aandelen op de markt neemt de laatste jaren echter af, hetgeen de stijgende aandelenkoersen versterkt.

Waar de vraag naar aandelen stijgt, zullen beleggers steeds meer uit obligaties stappen. Dit leidt tot stijgende rentes. De verder afnemende opkoop van obligaties door centrale banken draagt hieraan bij. Dat terwijl overheden steeds meer zullen moeten lenen om de stijgende zorgkosten van een ouder wordende bevolking te kunnen betalen. Pictet AM verwacht dat het de waarde van uitstaande US Treasuries in 2027 89% van het bbp zal bedragen.

Een steeds ouder wordende wereldbevolking zorgt voor een daling van de globale arbeidsproductiviteit. Pictet AM stelt dat dit in 2050 tot een 4,4% afname in de groei van het wereldwijde bbp kan hebben geleid. Omdat mensen waarschijnlijk langer blijven werken en technologische ontwikkelingen juist bijdragen aan de productiviteit is het niet aannemelijk dat het zover zal komen. Hiermee rekening houdend verwacht Pictet AM dat de wereldwijde economische groei zich rond de 3% per jaar zal blijven bewegen.