Trump tegen de rest van de wereld

De Amerikaanse president is - in zijn perceptie - omringd door tegenstanders. EU en China? Vijanden! Voor Donald Trump geldt: America first. Maar deze politiek brengt ook het succes van de VS in gevaar, aldus Philipp Vorndran, Chief Strategist by vermogensbeheerder Flossbach von Storch.

“America first!” – Donald Trump wordt het niet zat om steeds maar weer te benadrukken dat de VS voor hem op de eerste plaats komen. De VS, het land met de grootste economie, het sterkste leger en de belangrijkste munt, hebben een sterke leider nodig. Eentje die het land verdedigt tegen alle vijanden in de wereld. Onlangs werden de EU, Rusland en China ook toegevoegd aan de lijst van tegenstanders. Zoals gezegd: “America first!”

Eigenlijk wordt “Trump first” bedoeld

Maar deze slogan camoufleert een beleid dat eigenlijk gestoeld is op “Trump first!”. De twisten met andere wereldmachten, de provocatie van bondgenoten en de sterk op de media gerichte topontmoetingen met autocraten en dictators dienen tenslotte alleen maar voor de zelfenscenering van Trump. De gebeurtenissen zijn daaraan ondergeschikt. Zoals de recente ontmoeting met Vladimir Poetin in Helsinki.

Het wereldbeeld van Trump is uiterst simpel: er zijn goede en slechte mensen, winnaars en verliezers. Exporteurs zijn voor hem winnaars, importeurs verliezers. Daarom zijn hogere douaneheffingen, sancties, investerings- en inreisbeperkingen probate middelen omdat ze de VS een zogenaamd voordeel verschaffen. De succesvolle belastinghervorming en het goede economische klimaat zijn voor Trump de bevestiging van zijn handelen.

Handelsoorlog of herverkiezing

Maar elke zelfenscenering is alleen gericht op een snel effect en heeft alleen kortetermijndoelen. Een duurzaam succes kan dan ook niet worden verwacht. Tolheffingen en beperkingen zijn ook nadelig voor binnenlandse bedrijven en brengen arbeidsplaatsen in gevaar. Door wereldwijde leveringsketens en importheffingen wordt ook de binnenlandse productie duurder die eigenlijk zou moeten worden beschermd. En de belastinghervorming? Daarmee kan Trump alleen maar punten scoren als het economisch herstel in de VS voortduurt. Het herstel zou echter kunnen afzwakken als de negatieve gevolgen van het protectionistische handelsbeleid merkbaar worden.

Als Trump naar een tweede ambtstermijn streeft, zoals hij onlangs heeft aangekondigd, heeft hij een robuuste economie nodig. Uit het verleden blijkt dat dit bijna een voorwaarde is voor een verkiezingssucces. Een voorwaarde voor “Trump first” is dan ook eigenlijk “Economy first”. Met een handelsoorlog in een netwerkeconomie is dat echter nauwelijks realiseerbaar.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.