Schroders stelt groei wereldeconomie neerwaarts bij

Keithwade
Keith Wade

Voor de eerste keer sinds september 2016 stelt Schroders haar verwachtingen voor de wereldwijde economische groei naar beneden bij van 3,5% naar 3,4%. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de zwakke start van het jaar in veel economieën, de hogere olieprijzen en de toegenomen bezorgdheid over de handelsbetrekkingen tussen de VS en China. Deze laatste zullen naar verwachting in 2019 aanhouden en drukken op de investeringen in handel en kapitaal, zelfs als er geen volledige handelsoorlog uitbreekt. In combinatie met de voorspelling van Schroders dat de inflatie zal stijgen, kan nog steeds gesteld worden dat de wereldeconomie zich in de expansie- of reflatiefase van de cyclus bevindt, meent Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders in de meest recente Economic and Asset Allocation views Q3 2018. De vooruitzichten wijzen er echter op dat eind 2018 een meer stagflatoire richting wordt gekozen, naarmate de economische groei afkoelt en de inflatie stijgt.

Monetair beleid

Voor de VS verwacht Wade dat de Federal Reserve (Fed) de rente dit jaar en in 2019 nog tweemaal zal verhogen om de beleidsrente op 3% te brengen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting QE dit jaar in het vierde kwartaal beëindigen en de rente in 2019 verhogen. Daarentegen leiden de lagere inflatie en liquiditeitszorgen in China tot een verlaging van de reserveratio (RRR) door de Chinese centrale bank en een verlaging van de beleidstarieven.

Aandelen neerwaarts bijgesteld

In dit klimaat van neerwaartse bijstellingen van de groei van de wereldeconomie en winstverwachtingen in combinatie met een verkrapping van de wereldwijde liquiditeit, stelt Schroders haar mening ten aanzien van aandelen neerwaarts bij naar neutraal. Daarnaast vormt een aantal politieke ontwikkelingen met name ten aanzien van de handelsspanningen tussen de VS en de rest van de wereld, een uitdaging voor aandelen.

Binnen de categorie aandelen heeft Schroders de blootstelling aan procyclische markten zoals Japan en Europa ex VK verminderd. In plaats daarvan heeft Schroders een voorkeur voor de VS, omdat de economie daar het meest veerkrachtig blijft in termen van groei en winstmomentum. In vergelijking daarmee verwacht Schroders dat Europa ex VK, Pacific ex Japan en Japan in lijn met wereldwijde aandelen zullen presteren.

Ook heeft Schroders haar mening ten aanzien van aandelen uit opkomende markten teruggebracht van zeer positief naar positief. Aandelen uit opkomende markten zijn nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd in vergelijking met aandelen uit ontwikkelde markten. Handelsspanningen, komende verkiezingen in sommige opkomende landen en een sterke US dollar kunnen voor tegenvallers voor de prestatievooruitzichten van deze beleggingscategorie zorgen op de korte termijn.

Dubbel positief ten aanzien van grondstoffen

De vooruitzichten voor grondstoffen zijn zeer positief geworden, gezien het ondersteunende conjuncturele klimaat, de vraag naar goederen die blijft verbeteren en de aanhoudende discipline aan de aanbodzijde in bepaalde grondstoffensegmenten. Binnen grondstoffen blijft Schroders overwogen ten aanzien van energie en industriële metalen, vooral door de stabiele Chinese economische groei.

Beleggen2018

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.