Fidelity: Onzekerheid over Amerikaans handelsbeleid grootst sinds 1994

De index die de onzekerheid over het Amerikaanse handelsbeleid meet, is op het hoogste niveau sinds de Nafta-crisis in 1994. Gezien het Amerikaans-Chinese handelsconflict hoeft dat niet te verwonderen, schrijft Bill McQuaker van Fidelity International in zijn blogartikel Grit in the machine: Assessing the US-China trade war impact for investors.

De portefeuillebeheerder geeft aan dat de uitkomst van het handelsconflict vooralsnog moeilijk te voorspellen is. Veel hangt af van wat de VS met het handelsconflict willen bereiken. Willen de Amerikanen enkel druk zetten zodat China zijn ‘oneerlijke’ handelspraktijken opgeeft? Dat kan tijdelijk wat frictie en marktvolatiliteit opleveren.

Of willen de VS de groei van China als een culturele, militaire, politieke en economische rivaal afremmen? Bill McQuaker: “Misschien zijn de Amerikaanse beleidsmakers inderdaad wel bereid om een prijs te betalen om hun strategische doelen te bereiken. En die prijs is dat de relatief stabiele, door de VS geleide economische orde, waar de wereld de afgelopen 35 jaar van heeft geprofiteerd, in gevaar wordt gebracht.”

“Het is onduidelijk hoe bedrijven zullen reageren als de zekerheid van de door de VS geleide economische orde wegvalt. Dit probleem kan de komende jaren een prominente kwestie vormen, en voor beleggers kan dit de vorm aannemen van grotere volatiliteit, hogere risicopremies en lagere groei.”

“Handelskwesties blijven dus een belangrijk risico voor beleggers. Of de spanningen zo groot zullen zijn dat ze een brede impact op de markten hebben, staat nog te bezien. Maar China en de VS vertrekken vanuit een heel verschillend perspectief en het potentieel voor misverstanden is groot. Dat verhoogt de kans op een marktbelangrijke gebeurtenis. In ieder geval lijken de strategische belangen van China en de VS uiteen te lopen. Het in de gaten houden van de staartrisico's die daaruit voortvloeien, en het alert blijven op bestaande risico's, zal de komende maanden belangrijk zijn.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.