AXA IM: Handelsoorlog kan VS 1,4% aan groei kosten

Een escalatie van de handelsoorlog drukt de groei van de Amerikaanse economie met 1,4 procentpunt. Dat becijfert vermogensbeheerder AXA IM. De grootste schade vindt plaats via de financiële markten, aldus senior econoom David Page, en dus niet via het handelskanaal.

Page gaat bij dit scenario uit van een tarief van 10% op alle Amerikaanse importen, en een even grote buitenlandse heffing op Amerikaanse exportproducten. Bij het berekenen van de effecten maakt hij gebruik van de macro-economische modellen van de Fed.

De econoom schat het directe effect van lagere in- en uitvoer op een 0,33 procentpunt lagere groei van het bbp van de VS. Daar komt nog eens 0,13 procentpunt bij door indirecte effecten. Minder handel betekent doorgaans een lagere wereldwijde economische groei, hetgeen de Amerikaanse exporten een tweede tik geeft.

Zoals gemeld wordt verreweg de grootste schade aangericht door ontwikkelingen op de financiële markten. Daarbij gaat het onder meer om stijgende rentes en risicopremies, waardoor lenen duurder wordt voor bedrijven en huishoudens. In het escalatiescenario valt de Amerikaanse groei hierdoor 0,9 procentpunt lager uit. De totale schade van een stevige handelsoorlog komt daarmee uit op 1,4 procentpunt. Ondanks een fors lagere groei zou de inflatie juist toenemen door duurdere importen.

In het scenario waarin ‘slechts’ reeds aangekondigde tariefsverhogingen worden doorgezet valt de bbp-groei van de VS 0,5 procentpunt lager uit. Blijft het bij de al genomen besluiten, dan resteert nog maar een groeidip van 0,1 procentpunt.

De financiële markten spelen in al deze scenario’s een hoofdrol, maar Page benadrukt dat dit effect ook het moeilijkst in kaart te brengen is en dus met grote onzekerheden omgeven. Een andere grote onzekerheid betreft de hoogte van de heffingen in geval van een escalatie van de handelsoorlog. Die kunnen fors hoger uitvallen dan 10%. De AXA -econoom verwijst naar academische studies die reppen van tarieven tussen de 30 tot 60% in een scenario waarin landen niet langer in gesprek zijn. Deze niveaus werden behaald in de jaren ’30.

Daarnaast is er nog het risico dat de handelsoorlog echt wereldwijd wordt, in plaats van gecentreerd rond de VS. Nu reageren beleidsmakers op stappen van de regering Trump, constateert Page. Maar als landen vanwege hogere Amerikaanse tarieven meer gaan exporteren naar derde landen, dan kan dit ook buiten de VS leiden tot toenemend protectionisme.

AXA IM acht het meest waarschijnlijk dat de VS de 25%-tarieven op $200 miljard aan Chinese goederen doorzet, maar dat Trump afziet van de tarieven op Europese auto’s. In dit basisscenario leveren de VS over de komende twee jaar in totaal 0,25 procentpunt aan groei in.

Page benadrukt dat het beleid van Trump vooral gericht is tegen China: ‘De gemakkelijk te verkopen, populistische boodschap van Death by China vindt gehoor bij zijn kiezers.’ De schade van dit beleid wordt nu gemaskeerd door de hoge binnenlandse groei, mede het gevolg van de belastinghervormingen. De protectionistische koers lijkt deel bedoeld om kiezers te winnen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen en daarna, stelt Page, ‘ondanks de verwachte economische schade’.