UBS AM gaat long op yen bij Amerikaans-Chinees handelsconflict

In zijn nieuwste Macro Monthly verwacht UBS AM dat het Amerikaans-Chinese handelsconflict zich de komende maanden kan verdiepen. Voorlopig blijft de vermogensbeheerder positief over wereldwijde aandelen, maar UBS AM beschermt zich wel tegen een escalatie van de handelsoorlog met Amerikaanse staatsobligaties, en door kort te gaan op de Chinese yuan en de Koreaanse won, in tegenstelling tot de Japanse yen die het als een veilige haven beschouwt.

UBS AM neemt aan dat de Amerikaans-Chinese spanningen op korte termijn zullen toenemen. Er zijn immers nog geen tekenen van formele onderhandelingen, en de regering van Trump wordt politiek gestimuleerd om het tarief van 10-25% / USD 200 miljard in september op te leggen. Het antwoord daarop van China zal heel belangrijk zijn, zegt Erin Browne, Head of Asset Allocation bij UBS AM.

“China zou niet-proportioneel vergeldingsmaatregelen kunnen nemen. Het formele antwoord van China bij de laatste ronde van Amerikaanse tarieven was minder confronterend en specifiek, net als bij de oorspronkelijke aankondiging van USD 50 miljard. Een niet-evenredige represaille kan het handelsconflict op korte termijn afzwakken. Zo kan China bij de WTO aankloppen en de terugkeer naar bilaterale onderhandelingen voorbereiden. Maar het risico op een escalatie blijft aanwezig.”

“Toch moet de 'handelsoorlog' in een historische context worden bekeken. De totale voorgestelde tarieven, inclusief de minder waarschijnlijke op auto's, zouden het Amerikaanse effectieve tariefpercentage net boven de 5% brengen. Dat is een stuk hoger dan de voorbije jaren, maar het staat nog ver van het protectionisme van de jaren 30. Bovendien maakt de internationale handel nog steeds een relatief klein deel uit van de totale economische groei van de grote economieën. Ook zal de belangrijke Chinese stimulus de effecten van het handelsconflict helpen dempen.”

“Wij wachten nu eerst af hoe het handelsbeleid evolueert. Daarbij kijken we specifiek of de onzekerheid van wezenlijke invloed is op de investeringen en de werkgelegenheid. Bovendien zijn we er sterk van overtuigd dat de Amerikaanse overheid rekening zal houden met de economische impact. Mochten Amerikaanse aandelen een betekenisvolle klap krijgen, verwachten we dat Trump zijn voet van het gaspedaal haalt, om zijn ultieme prioriteit, de kracht van de Amerikaanse economie, te vrijwaren.” “We blijven overwogen in wereldwijde aandelen, ondanks de verwachting van een handelsescalatie en de bijbehorende marktvolatiliteit in de komende maanden. De groei buiten de VS vertoont de eerste tekenen van stabilisatie, wat de opwaartse druk op de Amerikaanse dollar wegneemt. Bovendien moet de recente terugkeer van China naar meer stimulus, en de implicaties daarvan voor de mondiale groei en de grondstoffenmarkt, niet onderschat worden. Een stabiele dollar, de stimulus van China, en de nog steeds solide wereldwijde groei en inkomsten zouden samen een buffer moeten bieden tegen de handelsrisico's.”

“De activa van opkomende markten zijn veel aantrekkelijker geworden nu een handelsescalatie al is ingeprijsd. Bij sommige strategieën hebben we daarom onze posities in opkomende markten vergroot. In vastrentende waarden handhaven we een neutrale positie in Amerikaanse staatsobligaties, voor het geval een escalatie van het handelsconflict leidt tot een vlucht naar kwaliteit of tot een zachter dan verwachte verkrapping van de Fed. En op de valutamarkten gaan we short op de Chinese yuan en de Koreaanse won. De Japanse yen zien we als een veilige haven.”