Amundi: Turkse rente moet met 4% omhoog

De analisten Amundi achten de maatregelen die de centrale bank van Turkije heeft genomen ‘verre van toereikend’. Volgens hen kunnen de autoriteiten de volgende stappen zetten om de huidige ‘klassieke betalingsbalanscrisis’ te bezweren:

 • Een renteverhoging met minimaal 400 basispunten. Onwaarschijnlijk, gezien het feit dat president Erdogan tegen is.
 • Kapitaalcontroles. Waarschijnlijker dan een renteverhoging, maar volgens Amundi een ‘gevaarlijke’ optie: het zou door de markten worden opgevat als een paniekmaatregel. Maar indien tijdelijk en gericht, gecombineerd met verstandig beleid, kan het verlichting bieden.
 • De economie zodanig laten vertragen dat er een nieuw evenwicht ontstaat. Meer een optie voor de lange termijn.
 • De hulp van het IMF inroepen. Volgens Amundi de minst waarschijnlijke optie: Ankara is tegen, en de VS moeten als dominante partij binnen het IMF hun zegen hier aan geven.

  Op de korte termijn is volgens Amundi een mix van renteverhogingen, een afkoeling van de economie en mogelijk ook kapitaalcontroles nodig, naast een de-escalatie van het conflict tussen Turkije en de VS. ‘Helaas zien we dit niet gebeuren op korte termijn’, stelt Didier Borowski, hoofd macro-economisch onderzoek bij Amundi.

  De kans op een harde landing en een recessie is volgens de vermogensbeheerder significant gestegen. Borowski: ‘De Turkse economie heeft het sinds de financiële crisis beter gedaan dan vergelijkbare landen. Maar dat was alleen mogelijk door de stijging van private schulden, voornamelijk gefinancierd door buitenlandse partijen.’ Gecorrigeerd voor bezittingen in buitenlandse valuta resteert een netto buitenlandse schuld (in handen van niet-financiële Turkse bedrijven) van $222 miljard, een all time high.

  Turkije was al langere tijd het meest kwetsbare land binnen de opkomende landen, aldus Amundi. Enkele zwakke punten van de Turkse economie opgesomd:

 • De financiering van het Turkse handelstekort is kwalitatief minder sterk geworden sinds 2017. De directe buitenlandse investeringen zijn gedaald, het belang van overheids- en bedrijfsobligaties is toegenomen. Dat maakt Turkije zeer gevoelig voor sentimenten onder beleggers. Sterker nog, Amundi beschouwt Turkije als het meest kwetsbare land in de categorie opkomende landen.
 • Door de dalende lira komen bedrijven in de problemen, hetgeen de financiële sector bedreigt (meer wanbetalingen) en daarmee de hele economie. De reserves zijn ‘excessief’ gedaald en nog maar goed om vijf maanden aan importen te betalen. De inflatie is niet onder controle. De buitenlandse schulden – voor 90% ook in buitenlandse valuta - bedroegen eind vorig jaar 53% van bbp. Een blijvende val van de lira met 30% zou dit percentage naar 83% stuwen.
 • De overheidsschuld is met 28,5% van het bbp relatief laag, maar 40% is genoteerd in buitenlandse valuta’s. Wel liggen de rentepercentages grotendeels vast. Leningen in de particuliere sector zijn voor 40% variabel.

  Amundi ziet de Turkse crisis niet als een systeemcrisis waarin meer landen worden meegezogen. Wel focust de vermogensbeheerder op landen met sterke fundamenten en een relatief lage afhankelijkheid van externe financiers. Matteo Germano, hoofd van het multi-asset team: ‘Over het algemeen vinden we de waarderingen in opkomende landen aantrekkelijk, maar we kijken pas naar instapmomenten na de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen.’

  De vermogensbeheerder acht de gevolgen voor de eurozone niet al te groot, ook al hebben sommige banken grote bedragen uitgeleend aan Turkse bedrijven. De specialisten wijzen echter op de politieke consequenties van de Turkse crisis. Zo biedt het land onderdak aan vier miljoen vluchtelingen, meer dan welk land dan ook. Het is daarom ook in het belang van Europese landen om de Turkse economie te stabiliseren, aldus Amundi.