Hoe kwestbaar zijn groeimarkten voor handelsoorlogen?

Claudia Calich, fondsbeheerder van het M&G Emerging Markets Bond fonds, beantwoordt een aantal prangende vragen over groeimarkten en de kansen voor beleggers.

Claudiacalich
Claudia Calich

Hoe kwetsbaar zijn groeimarkten voor handelsoorlogen?

Heel wat activiteiten kunnen getroffen worden door handelsoorlogen : geïmporteerde goederen kunnen duurder worden, munten van exporterende landen kunnen depreciëren en investeringsbeslissingen kunnen uitgesteld worden tot er meer duidelijkheid is. Op dit ogenblik is het moeilijk om de precieze impact van de voortdurende spanningen te kwantificeren, omdat productievestigingen en wereldwijde logistieke ketens niet op één nacht veranderd kunnen worden of verplaatst naar een ander land. Het kan goedkoper zijn om een nieuw tarief te betalen dan een heel productieproces over heel de wereld te verplaatsen. Het valt nog te bekijken of de Amerikaanse bedrijven de extra kost naar de consument kunnen doorschuiven, en of de consument de hogere prijzen wil aanvaarden. We zouden ook afgeleide effecten kunnen zien opduiken. Bijvoorbeeld handelsbarrières op Chinese goederen zouden de Mexicanen kunnen helpen bij de export naar de VS. Een Amerikaans automobielfabrikanten zoals Ford heeft al belangrijke operaties in Mexico.

Grondstoffen zijn in waarde gedaald omwille van de bezorgdheid dat de handelsspanningen de Chinese groei zouden verzwakken en daardoor de vraag naar metalen zou verminderen. Verwacht je verdere dalingen ?

We zouden een verdere verzwakking zien als er zich een grote daling van de Chinese groei zou voordoen. De grondstoffen die China invoert worden meestal in infrastructuurprojecten gebruikt – die meer afhankelijk zijn van de binnenlandse groei – terwijl de tarieven meestal betrekking hebben op productiegoederen. Daarom zou de vraag naar grondstoffen minder kunnen dalen dan sommigen verwachten.

Wat is het ergste dat zich zou kunnen voordoen?

De reactie van China zal van cruciaal belang zijn. Als het bijvoorbeeld zijn munt als onderhandelingstool gebruikt – door een devaluatie te forceren – dan zou dit de spanning opvoeren en misschien tot financiële instabiliteit leiden. Een extreem scenario met zware gevolgen kan zich altijd voordoen, maar het is niet mijn basisscenario. China heeft zijn engagement voor financiële stabiliteit herhaalt, en ook dat het zijn munt niet als een werktuig zal gebruiken. Net zoals China hebben de centrale banken van andere groeilanden hun bestuur en geloofwaardigheid de laatste jaren verbeterd. Zolang hun respons afdoend is en goed gecommuniceerd wordt, zou er geen grote impact zijn op hun geloofwaardigheid – en stabiliteit.

Verwacht u meer renteverhogingen in de groeilanden?

Gezien de recente zwakkere cijfers voor Europa en delen van Azië, en middelmatige cijfers voor de VS, wijzen de meeste implied future rates van de groeimarkten op een verhoging.

Wat maakt u het meest bezorgd?

Hoewel we in veel EM-economieën een algemene vermindering van de tekorten op de lopende rekening hebben gezien en we kunnen zeggen dat dit deel van het herstelproces is voltooid, zijn we nog maar pas een vermindering van hun begrotingstekorten beginnen zien. Een hogere groei zal helpen, maar in sommige gevallen moet er nog veel meer gebeuren.

Waar zouden beleggers momenteel kansen kunnen vinden in de groeimarkten?

Na de verkoopgolf van Chinees krediet hebben de spreads misschien een aantrekkelijk niveau bereikt, vooral in de vastgoedsector. Wij zijn ook voorstander van lokale marktblootstelling in landen waar de reële of nominale rentetarieven aantrekkelijk lijken, zoals Brazilië en Uruguay, of waar de inflatie waarschijnlijk een hoogtepunt heeft bereikt, zoals Mexico. In de zakelijke markt geven wij de voorkeur aan semi-overheidsbedrijven in de olie- en gassector met solide fundamentals, aan bepaalde fabrikanten van consumentenproducten in Peru en aan vastgoedbedrijven in Mexico. In termen van schulden in lokale of harde valuta stonden we positief tegenover schulden in lokale valuta na 2015, aangezien we van mening waren dat de opleving van de US-dollar in wezen was voltooid. De in US-dollar luidende schulden zijn nu aantrekkelijker geprijsd dan eerder dit jaar, aangezien de spreads zijn toegenomen en we in bepaalde niches waarde beginnen te vinden. In groeimarkten moet je zoals altijd de kersen van de taart plukken.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.