Pimco ziet groei arbeidsproductiviteit dichterbij komen (en waarschuwt beleggers)

Het voorbije decennium is de arbeidsproductiviteit in de wereldeconomie amper toegenomen. Dat had te maken met een macro-economische tegenwind, maar die begint nu af te nemen, schrijven Matthew Tracy en Joachim Fels van vermogensbeheerder PIMCO. Zij zien tekenen dat de productiviteit nu flink kan gaan stijgen.

In de jaren na de crisis werd de productiviteit tegengewerkt door enkele krachtige macro-economische tendensen. “Denk maar aan de overcapaciteit, de grote economische en politieke onzekerheid, de lage investeringen, de verslechterende misallocatie van kapitaal naar bedrijven, de aanhoudende druk op de kredietmarkten en de financiële kwetsbaarheden binnen de bedrijfssector”, vatten Tracy en Fels samen.

“Over de hele wereld wordt die overcapaciteit weggewerkt en het ziet ernaar uit dat de bedrijven weer meer gaan investeren, zeker in de Verenigde Staten, nu het optimisme er hoge toppen scheert. In de Verenigde Staten kunnen de krappe arbeidsmarkt en het potentieel voor stijgende lonen zorgen voor een snellere vervanging van arbeid door investeringen in arbeidvervangende productiemiddelen.”

“Op de kredietmarkten is de externe financieringsomgeving verbeterd. Bedrijven kunnen zich richten tot gezondere traditionele banken en, in toenemende mate, tot alternatieve kapitaalverschaffers om aan hun financieringsbehoeften te voldoen.”

“Ten slotte kan ook de geleidelijke afbouw van het ultrasoepele beleid van de centrale banken een efficiëntere toewijzing van kapitaal in de wereldeconomie bevorderen. Dat helpt de creatieve vernietiging te versnellen – wat uiteindelijk de sleutel is tot het vergroten van de productiviteit.”