Kan Rusland de nieuwe Amerikaanse sancties verteren ?

Door Claudia Calich, fund manager of the M&G Emerging Markets Bond FundClaudiacalich
Claudia Calich

Na het zomerreces zal het Amerikaanse Congress verschillende voorstellen voor bijkomende sancties tegen Rusland bespreken. De voorstellen omvatten bijkomende beperkingen op Russische import en export naar de VS, evenals sancties op activiteiten van Russische banken in de VS. Wordt ook besproken : een verbod voor Amerikaanse burgers om nieuwe Russische staatsleningen met een looptijd van meer dan 14 dagen te verhandelen. De handel in oudere staatsleningen blijft toegestaan. Sinds de start van Amerikaanse sancties tegen Rusland in 2014 hebben financiële instellingen en bedrijven met vallen en opstaan leren leven met de beperkingen. Zal het nu anders zijn ?

Als de VS sancties goedkeurt die Amerikaanse beleggers verhindert om de Russische overheid te financieren, dan zullen waarschijnlijk veel Europese banken en beleggers die verbod opvolgen, vooral als ze actief zijn in de VS. Dit zou de dagelijkse handel in nieuwe overheidsschuld drastisch verminderen. In welke mate zou dit de financieringsbehoefte van Rusland raken ?

We nemen aan dat de Amerikaanse en Europese beleggers 33% van de roebelobligaties bezitten en 100% van de schuld in vreemde munten. Dit zou betekenen dat Rusland een geconfronteerd zal worden en financieringsgat van ongeveer 5-7 miljard US dollar tussen 2019 en 2023. Maar uit enquêtes bij beleggers is gebleken dat niet-inwoners heel waarschijnlijk belegd zijn in effecten met een looptijd van 5-15 jaar, terwijl lokale beleggers (waaronder de banken) een voorkeur hebben voor effecten met kortere looptijden. Dit zou Rusland wat ademruimte geven om zich aan te passen aan de nieuwe sancties, als die goedgekeurd worden.

Bovendien heeft het recente herstel van de olieprijzen en van de economische activiteit Rusland in staat gesteld om fiscaal overschot te boeken, samen met een langjarig overschot op de lopende rekening. Als de olieprijzen op het huidige niveau zouden blijven en als de potentiële nieuwe sanctieronde de economische groei niet wezenlijk aantast door een schok in het vertrouwen en de binnenlandse liquiditeit, lijken de voorgestelde sancties, ook al zijn ze een tegenslag, uiteindelijk haalbaar voor de sterke Russische balans.