Schroders: Europa zit klem tussen VS en China

De Eurozone is gevoelig voor exportproblemen en zit klem tussen VS en China die in een steeds heftiger conflict raken. De economische groei van de eurozone wist niet echt te herstellen in het tweede kwartaal als gevolg hiervan. De wereldwijde handel staat onder druk en dat remt ook de prestaties van de eurozone. Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders , houdt rekening met een intensivering van het conflict en daarom heeft Schroders de groeiverwachting voor 2018 en 2019 neerwaarts bijgesteld. De inflatie trekt wel aan, dankzij hogere energieprijzen en een zwakkere euro.

In het tweede kwartaal lieten de grote economieën van de eurozone een herstel zien in economische activiteit. Opvallend was de daling van orders voor goederen in Duitsland. In bijna elke categorie was hier een daling te zien. De vrees bestaat dat als de handelsoorlog intensiveert, dat de groei in nieuwe orders nog verder zal afnemen.

Groeiverwachting omlaag, inflatie omhoog

De prognose van de economische groei voor 2018 is bijgesteld van 2,4% naar 2%. Voor 2019 ziet het plaatje er vergelijkbaar uit. Voortdurende spanningen op handelsvlak remmen de externe vraag. Zangana heeft zijn groeiverwachting voor volgend jaar teruggeschroefd van 2,1% naar 1,7%. De inflatieverwachtingen gaan wel omhoog. De zwakkere euro zorgt voor een bijstelling naar 1,8% voor 2018 (was 1,6%). Ook voor 2019 gaat die omhoog naar 1,6%.

Draghi afwachtend

De ECB heeft nog steeds een afwachtende houding. De laatste groeicijfers liggen lager dan de verwachtingen van de centrale bank, de inflatie is juist iets hoger uitgevallen. De ECB monitort de twee belangrijkste risico’s. Enerzijds is dat de impact van de wereldeconomie op de eurozone. Anderzijds zijn dat de politieke ontwikkelingen in Italië. Zangana gaat nog altijd uit van een beëindiging van het opkoopprogramma aan het einde van dit jaar en twee renteverhogingen in 2019.

Contouren brexit duidelijk tegen einde jaar

De Britste economie profiteerde van het goede weer in het tweede kwartaal. De consumptieve bestedingen en investeringen namen toe. De Brexit bepaalt nog altijd het openbare debat. De tijd om een akkoord te bereiken, tikt ondertussen weg. Een akkoord moet er tegen het einde van het jaar liggen, willen de diverse partijen nog voldoende tijd hebben om het te ratificeren. Tegen die tijd wordt dus duidelijk of er een harde brexit volgt, of niet. Dat geeft nog enkele maanden de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid.

De economische impact wordt vooral bepaald door de bewegingen van de pond sterling en het marktsentiment. Uit een onderzoek van Schroders blijken de meeste partijen een groot neerwaarts risico voor de pond sterling te zien als er geen akkoord bereikt wordt. Wordt echter wel een akkoord bereikt, kan de munt aansterken. De Bank of England wacht af, bij een soepele Brexit verwacht Zangana twee renteverhogingen in 2019.