Monex: Verschil inflatie EZ en VS neemt gestaag toe

Nadat de augustus inflatiecijfers van de VS en de Eurozone deze week uitkwamen werd andermaal het verhaal bevestigd dat de Europese Centrale Bank alle reden heeft om terughoudend te zijn, terwijl de Federal Reserve een extra motivatie heeft om gas bij te geven met de renteverhogingen.

De favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, de kern Persoonlijke Consumptie Uitgaven, bereikten in augustus eindelijk het doel van de Fed door de 2% aan te tikken. De Kern Consumenten Prijs Index waar de ECB naar kijkt, haalde slechts de helft van dit inflatieniveau en bleef op 1% steken.

Daarnaast werd deze week ook duidelijk dat de Amerikaanse economie in het 2e kwartaal nog harder is gegroeid dan eerder al werd gedacht, met een toename van 4.2% op jaarbasis. Een economie die op zulke hoge toeren draait, brengt meer risico met zich mee om inflatie te creëren dan de Europese economie, die het warmpjes doet, maar verre van roodgloeiend is.

Tel daarbij op dat de VS tegenover de voornaamste handelspartners importtarieven heeft ingevoerd en met meer tarieven dreigt, wat inhoudt dat ook vanuit het oogpunt van hogere importprijzen de inflatie binnenkort wel eens kan gaan versnellen in de VS. Nog een aanjager voor hogere inflatie die sterker geldt voor de VS dan voor de Eurozone.

Zoals het er nu voorstaat, zullen de renteverschillen tussen de ECB en de Fed rente volgend jaar oplopen tot boven de 3%. Dit kan wel eens een belangrijk onderwerp gaan worden in het komende jaar, aangezien dit het velen malen aantrekkelijker maakt om geld weg te zetten in dollars, in plaats van euros. De euro lijkt dan wel ondergewaardeerd op basis van koopkrachtsmodellen, maar deze spelen zich vaak pas op de lange termijn uit. De dollar lijkt op basis van deze ontwikkeling die zich doorzet goede papieren te hebben om nog verder te aan te sterken in het komende jaar.

Grafiek 1: Het verschil tussen US en EZ inflatie is sinds juni 2017 gestaag toegenomen


NB: de bloomberg grafiek rapporteert niet de 2% PCE groei in augustus, wat het de toename in het verschil nog groter zou maken. Eurozone2018