AXA IM: Bedrijfsobligaties kunnen comeback inflatie aan

De comeback van inflatie in de eurozone is niet per definitie slecht nieuws voor bedrijfsobligaties, stelt vermogensbeheerder AXA IM. Beleggers moeten vooral kijken naar de reële rente, waarbij niet alleen de inflatie maar ook het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) een rol speelt. En daarnaast kunnen de risicopremies voor bepaalde bedrijven juist dalen.

Doorgaans geldt geldontwaarding als nadelig voor beleggers in vastrentende waarden, die daarvoor niet worden gecompenseerd. De geschiedenis leert echter dat de koers van ‘credits’ meer reageert op veranderingen in de reële rente (de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) dan op de inflatie, stellen de AXA IM-specialisten vast. Zolang de Europese Centrale Bank (ECB) behoedzaam opereert en de stijging van de nominale rente beperkt blijft, kan een toenemende inflatie de reële rente beteugelen (hetgeen goed nieuws is voor de koers van bestaande obligaties).

Daar komt bij dat de risicopremie (credit spread) die bedrijven betalen gemiddeld genomen daalt wanneer beleggers een hogere inflatie verwachten. Dit omdat hogere inflatie wordt gezien als een teken van economische groei, hetgeen bedrijven sterker maakt en dus de risico’s voor beleggers in bedrijfsobligaties vermindert. Dit verband is groter bij de meer riskante high yield obligaties, waarvan de uitgevers doorgaans meer cyclisch zijn en hogere schulden hebben (vergeleken met het veiliger investment grade-segment).

Maar, zo verwacht AXA IM, binnen de bedrijfsobligatiemarkt zullen er wel grote verschillen zijn in tijden van ‘normalisatie’ van het monetaire beleid en aantrekkende inflatie. Om te beginnen ziet AXA IM bewijs dat de structurele verbetering van de kredietkwaliteit (zoals een gezondere balans) gepiekt heeft. Fusies en overnames hebben geleid tot een toename van schulden. Daarnaast hebben de opkoopprogramma’s van de ECB geleid tot een ‘significante’ stijging van de gemiddelde looptijd van bedrijfsobligaties (ook door de komst van Amerikaanse bedrijven op de euromarkt); bedrijven profiteerden zo optimaal van de lage rente. Hoe langer de looptijd, hoe gevoeliger de markt is voor een stijging in de rente.

Concluderend verwacht AXA IM meer uiteenlopende bewegingen op de bedrijfsobligatiemarkt. Tussen 2012 en 2018 begonnen de schuldtitels juist steeds in toenemende mate hetzelfde gedrag te vertonen. De vermogensbeheerder ziet de oplopende verschillen in risicopremies onder meer bij retail, telecom en gezondheidszorg, waar ‘structurele verschuivingen’ de zwakheid van bepaalde bedrijven hebben blootgelegd.