Herschikking indices geen probleem voor frontiers

Door Oliver Bell, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Communications Markets Equity Fund

Oliverbelltroweprice
Oliver Bell

De afgelopen tijd verschenen er enkele rapporten waarin wordt getwijfeld of strategieën die beleggen in aandelen uit frontier-markten nog wel toekomst hebben.

Aanleiding hiervoor was de recente aankondiging van MSCI dat Argentinië volgend jaar van de Frontier Communications Markets Index naar de Emerging Markets Index wordt bevorderd en het nieuws dat Saoedi-Arabië, nu nog een ‘standalone’ markt, rechtstreeks naar de EM-index gaat. Bovendien is de grootste markt in de frontier-index, Koeweit, kandidaat voor opwaardering in 2020.

Sommige marktdeelnemers vrezen nu dat de komende herschikking van de frontier-index ertoe zal leiden dat de categorie “frontier” zijn langste tijd gehad heeft, zoals sommige commentatoren beweren. Naar onze mening is dat echter onzin. Er zijn 195 landen in de wereld en daarvan worden er maar 23 als ontwikkeld en 24 als opkomend aangemerkt – waarmee er 148 frontier-kandidaten overblijven. Van deze 148 hebber er 108 een gevestigde aandelenmarkt.

Wat maakt frontier-markten ook alweer zo aantrekkelijk voor beleggers? Een van de belangrijkste redenen, afgezien van hun sterke structurele groeivooruitzichten op lange termijn, is hun inherent lage correlatie met hun ontwikkelde en opkomende tegenhangers. Naarmate een frontier-land echter meer “ontwikkeld” wordt, trekt de markt steeds meer ‘toeristen-‘ en crossover-geld aan en gaat zich daardoor uiteindelijk gedragen alsof het in de opkomende index staat. Dit gebeurde in Argentinië, dat de recente volatiliteit in de opkomende markt index volgde. Als we Argentinië buiten beschouwing laten, is de van nature lage correlatie van de frontier-index intact gebleven.

De markten op weg naar welvaart

De toekomst van Argentinië gaf aanleiding tot scepsis over de toekomst van de frontier-index, maar daar is geen enkele reden voor. Argentinië is nu goed voor 17% van de MSCI Frontier Communications Markets Index , terwijl dat drie jaar geleden nog maar 10% was. Zoals we sinds de introductie van de frontier-categorie talloze keren hebben gezien, betekent opwaardering van individuele markten niet dat het pad naar verdere welvaartsgroei voor andere markten wordt afgesneden.

Welke markten zouden een voortrekkersrol in de volgende fase van de frontier-groei kunnen spelen? Er zijn momenteel bemoedigende ontwikkelingen gaande in verschillende vrij onbekende markten – waaronder gevestigde aandelenmarkten zoals Vietnam, Kenia, Sri Lanka, Marokko en Roemenië. Verder wordt verwacht dat Nigeria, dat nu een lage weging in de frontier-index heeft maar er ooit een groot deel van uitmaakte, op middellange termijn weer populair zal worden bij beleggers.

Aantrekkelijke ideeën buiten de benchmark

Ook elders zien we interessante vooruitzichten. Zo verwachten we over drie tot vijf jaar goede resultaten van landen die nog niet in de index staan, zoals Iran, Zimbabwe en Myanmar, dat enkele jaren geleden een eigen beurs opende. Ook in de voormalige Sovjetrepubliek Georgië zijn verschillende intrigerende aandelen te vinden, die momenteel in Londen genoteerd zijn en geen onderdeel van de benchmark uitmaken.

Zoals blijkt uit het voorbeeld van onze Georgische aandelen is het zaak zich niet tot de MSCI Frontier Communications Markets Index te beperken, aangezien er buiten de benchmark volop veelbelovende bedrijven te vinden zijn. Vietnam Dairy Products, een aandeel waarin wij al twee jaar belegden voordat het in 2016 een weging van 4% in de MSCI -benchmark kreeg, is een schoolvoorbeeld hiervan.

Er is in onze ogen bepaald geen gebrek aan interessante beleggingskansen buiten de benchmark. De MSCI Frontier Communications Markets Index telt 115 namen, maar wij hebben een universum van 300 tot 400 aandelen die in aanmerking komen, en dat zullen er de komende jaren waarschijnlijk nog meer worden. Sterker nog, we bezitten 38 ‘off-benchmark’ namen buiten de landen die op het punt staan bevorderd te worden (Argentinië, Koeweit en Saoedi-Arabië).

Tot slot: in de aanloop naar de herschikking in 2019 houden wij vast aan onze posities in Argentijnse en Saoedi-Arabische namen totdat onze beleggingsthese voor elk aandeel is uitgewerkt. Het duurt nog bijna een jaar voordat de opwaardering een feit is, en het verleden leert dat een markt die op weg is naar opwaardering sterke rendementen kan genereren, zoals Pakistan onlangs nog liet zien.