ESG-bewustwording is een blijvende erfenis van de wereldwijde financiële crisis

Tien jaar geleden viel tijdens de financiële crisis het doek voor een financiële sector die alleen was gericht op concurrerende rendementen. De crisis luidde een nieuw tijdperk in, waarin ESG-principes naar de voorgrond kwamen. Dit zou niet in zo’n hoog tempo hebben plaatsgevonden zonder de crisis als katalysator, zegt Hiroki Sampei, hoofd Engagement Japan voor Fidelity International:

“Voor 2008 had ik nog nooit een cliënt over ESG gehoord. Hoewel maatschappelijk verantwoord beleggen al wel bestond, had het destijds een veel smallere reikwijdte en specifiekere doelstellingen. Ondanks dat NGO’s al decennialang ESG-factoren onder de aandacht probeerden te brengen, werden ze grotendeels genegeerd door de kapitaalmarkten, die rendement of alfa als enige standaard beschouwden.

Toen kwam de crisis, en het machtsevenwicht verschoof. Velen hielden de banken verantwoordelijk voor de financiële crisis en verweten financiële instellingen hebzucht en gebrekkige bestuurscontrole. Er was een sterke roep om een herziening van hoe de financiële markten een bestemming voor hun kapitaal bepaalden, met meer focus op het effectiever oplossen van bijvoorbeeld sociale problemen of milieukwesties, gecombineerd met verbeterde controle op het bestuur.

Beleggers hebben dit gaandeweg steeds meer in praktijk gebracht. Wereldwijd is het beheerd vermogen in beleggingsportefeuilles met duurzame elementen gegroeid tot $23 biljoen, een stijging van ruim 600 procent in het afgelopen decennium, volgens een schatting van Morningstar Research van eerder dit jaar.

Na de financiële crisis ontstonden diverse belangrijke ESG-gerelateerde initiatieven, zoals de Britse Stewardship Code en de Kay Review, de Sustainable Development Goals van de VN en de opkomst van geïntegreerd rapporteren – waarbij bedrijven ook niet-financiële informatie in hun jaarverslagen opnemen – om maar een paar voorbeelden te noemen. Institutionele beleggers in het bijzonder hebben een fiduciaire verplichting om het vermogen van klanten te beheren en te laten groeien. Simpel gezegd: als actieve beheerders moeten we ons richten op het genereren van alfa, dus moesten we onszelf afvragen: kan ESG alfa genereren? Het antwoord was duidelijk bevestigend. Het verband tussen ESG en de alfa-genererende koersprestaties van een bedrijf is niet altijd duidelijk en soms moeilijk in cijfers uit te drukken, maar het is heel duidelijk dat de bedrijven die volgens ESG-principes werken op de lange termijn superieure resultaten opleveren vergeleken met bedrijven die dat niet doen. Als een bedrijf zich uitsluitend op het genereren van winst concentreert en geen aandacht besteedt aan kwesties als vervuiling of arbeidsproblematiek, dan zal het op zekere dag te maken krijgen met uitgestelde kosten en daarmee niet duurzaam zijn.

De wereldwijde financiële crisis was voor de kapitaalmarkten een donkere periode, maar eentje met een lichtpuntje in de vorm van de opkomst van ESG-beleggen. Er is nu een collectieve bewustwording op de kapitaalmarkten dat fiduciaire verplichtingen en ESG-principes naast elkaar kunnen bestaan met wederzijdse voordelen.”