AllianzGI: Fed heeft bloeiende economie mee

Franck Dixmier, hoofd vastrentende waarden bij Allianz Global Investors (AllianzGI), ziet de bloeiende Amerikaanse economie als grote steun in de rug voor het monetaire beleid van de koepel van de Amerikaanse centrale banken, de Fed. “De Fed is goed bezig met het normaliseren van het monetaire beleid, waarbij het belang van de inflatie niet uit het oog wordt verloren,” blikt Franck Dixmier vooruit op de aankomende bijeenkomst van de Fed.

De economische activiteiten in de VS laten duidelijk zien dat het goed gaat, aldus Franck Dixmier. Het banenrapport in augustus kende goede cijfers en de lonen stijgen niet in een al te snel tempo, om maar een paar voorbeelden te noemen. En hoewel de inflatie iets is gestegen - in augustus kwam deze uit op 2,7% - ligt deze niet zo hoog dat de Fed zich hierdoor gewaarschuwd voelt.

“We verwachten dan ook dat de Fed de rente deze week met 25 basispunten verhoogt, waarbij de Fed benadrukt dat het noodzakelijk is om weer tot een normalisering van het monetair beleid te komen,” aldus Franck Dixmier. AllianzGI anticipeert erop dat de Fed de rente nog een keer verhoogt in november of december, zodat het aantal rentestappen in 2018 uitkomt op vier. In de eerste helft van het volgende jaar zullen er volgens AllianzGI nog eens twee volgen.

“Het is belangrijk om te weten dat de Fed de verhogingen niet op de automatische piloot zal doorvoeren. De Fed zal pragmatisch te werk gaan als het dichter bij het risico neutrale percentage komt: een rentestand die de economische groei stimuleert noch beperkt." Schattingen wat dat risico neutrale rentepercentage dan is, variëren, maar volgens de president van de centrale bank van Dalles ligt dat rond de 2,5%; anderen schatten dat het eerder 3% zal zijn. De doelstelling van de Fed ligt op dit moment tussen de 1,75% en 2%.

AllianzGI verwacht dat, mocht de Fed dichter bij het risico neutrale percentage uitkomen, de koepel van centrale Amerikaanse banken zich immuun toont voor politieke druk. Die druk komt er wanneer de Fed op het pad van inflatie terechtkomt en de daarmee gepaarde risico’s voor de Amerikaanse economie. “Daarnaast zal de Fed rekening houden met de risico’s die opdoemen aan de horizon, zoals escalerende handelsoorlogen, een harde Brexit, de controversiële politiek in Italië, het besmettingsgevaar dat de opkomende markten lopen en de vertraging van de economische groei in China,” aldus Franck Dixmier.

Het beleid van de Fed is nog steeds soepel en loopt duidelijk niet achter de feiten aan, stelt AllianzGI. “Het ziet er naar uit dat de Fed het rentepercentage zo zal vaststellen dat deze gelijk opgaat met de inflatie. Hou in het achterhoofd dat de Fed de rente begon te verhogen toen de economie weer echt begon te draaien. Dit omdat de Fed er vertrouwen in had dat er weer inflatie zou ontstaan. De Fed heeft daarin gelijk gekregen,” stelt Franck Dixmier.