State Street: rentestijging stond al vast

Naar aanleiding van de US Federal Open Market Committee (FOMC) meeting die vandaag plaatsvond, delen Lee Ferridge, hoofd Multi- Asset Strategy, Americas bij State Street Global Markets; Antoine Lesné, hoofd EMEA strategy and research for SPDR ETFs; en Sophia Ferguson, senior portfolio manager for active fixed income and currency bij State Street Global Advisors, hun visie.

Ferridge: “Zoals al door velen werd verwacht, en door de markt al volledig was ingeprijsd, heeft de FOMC besloten de rente te verhogen met 25 basispunten naar 2,00 – 2,25 procent. Tegelijkertijd is de deur voor vervolgstappen in december opengehouden. Voor investeerders met een positieve visie op de US dollar was het echter enigszins teleurstellend dat de FOMC geen nieuwe verkrappende verwachtingen heeft toegevoegd aan de ‘dot plot’ voor 2019, het puntendiagram dat weergeeft hoe de rente zich, volgens individuele leden van het beleidscomité van de Fed, zal ontwikkelen. Er was enige speculatie dat door de sterke binnenlandse groei en de eerste tekenen van looninflatie, de FOMC de prognoses voor rentestijgingen zou verhogen voor de komende jaren. Het lijkt er echter op dat het comité is beïnvloed door de onzekerheid ontstaan door een escalerende handelsoorlog. Het is waarschijnlijk dat de dollar onder druk komt te staan door de recente opleving van de euro, terwijl de lange termijn rente ook zou kunnen dalen. Het uitblijven van een agressievere boodschap van de Fed biedt wellicht enige verlichting aan de valuta’s in opkomende markten.”

Lesné: “Conform de verwachting van de markt heeft de FOMC besloten de rente te verhogen met 25 basispunten naar 2,00 – 2,25 procent. De FOMC benoemde het huidige gunstige economisch klimaat en de stijgende looninflatie waarbij er een reëel risico bestaat dat de inflatiedruk aanhoudt en zelfs verder kan stijgen. Desondanks was er ook een duidelijk signaal richting de neerwaartse risico’s van handelsoorlogen later in 2019. Grosso modo leidt dit er toe dat de huidige verwachtingen van de Fed gehandhaafd blijven, wat betekent dat een relatief agressief, en door de markt reeds ingeprijsd, beleid van in totaal vier renteverhogingen in 2018 nog steeds mogelijk is. Verwacht van de dollar dat die zijn zwakkere trend doorzet wat met name gunstig zal zijn voor obligaties uit opkomende markten, indien deze zijn uitgegeven in lokale munteenheden. De markten blijven twee of drie rentestijgingen inprijzen in 2019, met als neutraal scenario een renteniveau van 3 procent.”

Ferguson: “Gegeven de recent verschenen positieve economische indicatoren en de geldende, relatief gunstige, leningsvoorwaarden voor bedrijven stond de vandaag aangekondigde rentestijging eigenlijk bij voorbaat al vast. Zowel fundamentele als markt trends wijzen erop dat de huidige cyclus drie tot vier kwartalen van zijn piek verwijderd is en ondersteunen de beslissing van het beleidscomité om referenties naar een accomoderend monetair beleid uit de guidance te verwijderen. Deze duidden tevens op de intentie van een nieuwe stijging in december. Verwacht mag worden dat de FOMC het reeds gecommuniceerde beleid van renteverhoging zal continueren en dat de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties verder af zal vlakken op de korte termijn. De komende kwartalen zullen de verwachte stijgingen van de rente verder ingeprijsd worden en we verwachten dat dit, tezamen met een lager tempo van het accomoderende fiscale beleid van de Amerikaanse regering, zal leiden tot een geleidelijk weer steiler wordende rentecurve.”