Europese M&A-praktijk verwacht te profiteren van handelsoorlog

Het gevoel van optimisme rondom de Europese M&A-markt blijft, ondanks de geopolitieke tegenwinden. Dat blijkt uit de zesde editie van de Europese M&A Outlook die door advocatenkantoor CMS is gepubliceerd in samenwerking met Mergermarket. Het rapport toont de inzichten van 230 leidinggevenden van in Europa gevestigde ondernemingen en private equity-partijen over het transactieklimaat in Europa voor het komende jaar.

Aanzienlijke toename deals

De totale waarde van M&A-transacties nam in 2018 met 16% toe ten opzichte van het jaar ervoor en bereikte daarmee een totale waarde van 509 miljard euro in de eerste helft van 2018. Meer dan 70% van de respondenten verwacht zich het komende jaar met M&A bezig te houden en 22% van de respondenten verwacht zelfs een aanzienlijke toename in M&A-activiteit in de komende twaalf maanden.

Interesse van overzeese kopers

Dit optimisme is onder meer gestoeld op een sterke interesse van overzeese kopers, dat geeft 92% van de respondenten aan. Er wordt een toename verwacht van het aantal transacties in Europa waarbij kopers van buiten betrokken zijn.

Stefan Brunnschweiler, die leiding geeft aan de Corporate/M&A-groep van CMS, zegt hierover: “Deze toegenomen belangstelling voor Europese bedrijven van overzeese kopers vindt plaats tegen de achtergrond van een ontluikende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de naderende Amerikaanse mid-term verkiezingen en mogelijke verschuivingen in het Amerikaanse beleid. Deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid. Nu de spanningen toenemen en de Europese groei stabiel blijft, presenteert de regio zich als een veilig toevluchtsoord.”

Politieke instabiliteit

Desalniettemin blijft politieke instabiliteit binnen het Europese continent een uitdaging voor partijen die zich bezighouden met transacties. Respondenten noemen deze instabiliteit als hun voornaamste zorg bij het najagen van hun M&A-wensen. “Ondanks het optimisme rondom het Europese transactieklimaat, blijft Europa politiek gezien onzeker,” zegt Virginia Garcia Martinez, Transactions Editor, EMEA bij Mergermarket. “Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een beoogde M&A-transactie in het Verenigd Koninkrijk afschrikwekkend werken en ervoor zorgen dat men op zoek gaat naar stabielere markten binnen het Europese continent.”

Financieringscondities positief

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn onder meer:

  • Meer dan 20% van de respondenten verwacht dat transacties in de komende twaalf maanden significant zullen toenemen, terwijl een jaar geleden maar 7% die verwachting had.
  • Bedrijven ondernemen transacties steeds meer om hun onderneming vorm te geven en te optimaliseren. Maar liefst 72% van de respondenten verwacht in het komende jaar op enigerlei wijze met M&A bezig te zullen zijn, of dat nu is door acquisities, desinvesteringen of beide.
  • De financieringscondities lijken positief. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat deze condities in de komende twaalf maanden verder zullen verbeteren.
  • Financieringsmethoden zijn diverser geworden sinds de crisisjaren, met meer bedrijven die eigen reserves, herfinancieringen en bankleningen als bron voor kapitaal kunnen aanwenden.

    Politiek vormt in Europa het grootste obstakel voor M&A-activiteiten in de regio, gevolgd door mogelijke verschuivingen in het beleid van de Verenigde Staten. Roman Tarlavski, hoofd van Corporate van CMS in Amsterdam, beaamt de optimistische stemming in de markt: ''De belastinghervormingen in de Verenigde Staten, het handhaven van lage rentetarieven en de immense hoeveelheden kapitaal die beschikbaar zijn voor overnames voor zowel strategische kopers als private equity zullen blijven bijdragen aan de 'M&A boom' die wij nu ervaren."

    Methodologie

    In het tweede kwartaal van 2018 heeft Mergermarket onderzoek gedaan onder senior leidinggevenden van 170 grote bedrijven en 60 private equity-partijen in Europa naar hun verwachtingen van de Europese M&A-markt in het komende jaar. Alle respondenten zijn in de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij een M&A-transactie en alle antwoorden zijn anoniem en in samengevoegde vorm gepresenteerd.