Hoe winst te maken in een lagerenteomgeving: Zijn dividenduitkeringen een alternatief?

"In het kader van een klimaat van lage rente en de steeds uitdagender wordende aandelen- en obligatiemarkten, bieden effecten met duurzame dividenden interessante beleggingsmogelijkheden", aldus fondsbeheerder Thomas Meier. Om een aantrekkelijk rendement te behalen richt hij zich op stabiele dividenden en past hij de zogenaamde barbell-strategie toe.

Thomasmeier
Thomas Meier

De rente in de EU blijft historisch laag. De Duitse Bundesbank rapporteerde zelfs een negatieve reële rente van -0,8 procent voor privéhuishoudens over het eerste kwartaal van 2018. Tegelijkertijd is de situatie op de financiële markten gespannen, ondanks de gezonde kerncijfers. Geopolitieke risico's, de angst voor handelsconflicten, de oplopende rente in de VS en het einde van het inkoopprogramma van de ECB zijn enkele oorzaken. Daartegenover staat dat dividenduitkeringen in 2018 hoger zijn dan ooit. In het tweede kwartaal is door Europese bedrijven USD 176,5 mld. uitgekeerd aan aandeelhouders (exclusief het VK): een stijging op jaarbasis van 18,7 procent.1 Thomas Meier, de fondsbeheerder van MainFirst Global Dividend Stars, licht toe: "Van veel aandelen is de potentiële dividendgroei nog steeds aanzienlijk." Maar een belangrijk criterium waar men volgens Meier bij het kiezen van effecten rekening mee moet houden, is de duurzaamheid van dividenden.

Focus op duurzame dividendopbrengsten

Waar het bij MainFirst Global Dividend Stars dus om draait is dividendkwaliteit: "De omvang van het dividend is belangrijk, maar niet doorslaggevend", legt hij uit. "We houden ook in de gaten of er een constant dividend is uitgekeerd en of de winst van de onderneming op de langere termijn aanhoudt." Het potentieel van de aandelenkoers is dus minstens even belangrijk. Alle bedrijven worden geselecteerd op basis van diepgaand onderzoek waarbij gekeken wordt naar aspecten als reikwijdte van de activiteiten, balansstructuur en cashflow. "We zijn vooral geïnteresseerd in zachte factoren, bijvoorbeeld of het management een ontwikkelingsplan heeft voor de lange termijn", besluit hij.

De barbell-strategie voor een evenwichtige beleggingsbenadering

Om een aantrekkelijk rendement te behalen, maakt Meier gebruik van de barbell-strategie, waarbij er in de portefeuille een evenwicht is tussen mega- en largecaps enerzijds en small- en midcaps anderzijds. De gevestigde largecaps scheppen stabiliteit in de portefeuille. Het gaat hier om defensieve, solide en eerder niet-cyclische bedrijven, zoals fabrikanten van consumptiegoederen en verzekeringsmaatschappijen. Om een hoger rendement te genereren wordt dit gecompenseerd door kleinere, vaak door families gerunde ondernemingen die internationaal marktleider zijn in hun niche. Deze bedrijven worden gekenmerkt door een toonaangevende marktpositie, een krachtig groeipotentieel, een sterke balans en winstgevendheid en een uitstekende trackrecord van het management. Momenteel wordt 47,2 procent van de portefeuille belegd in mega- en largecaps, en een vergelijkbaar percentage in small- en midcaps (48,1 procent). "Deze combinatie stelt ons in staat beleggers een betere risico-/rendement-verhouding te bieden", licht Meier toe.

De barbell-strategie heeft zijn vruchten afgeworpen

Het succes van de beleggersstrategie bevestigt deze benadering. De afgelopen drie jaar bereikte MainFirst Global Dividend Stars een cumulatief rendement van 30,9 procent (alle gegevens per 30 augustus 2018, ISIN LU1238901596), waarmee het fonds beter presteerde dan zijn benchmark, de MSCI World High Dividend Yield Net Index . En de dividenduitkeringen, die twee maal per jaar plaatsvinden, bedragen sinds de oprichting gemiddeld 3,5%. Daarnaast is MainFirst Global Dividend Stars eind 2017 door het onafhankelijke beleggingsonderzoeksbureau Morningstar uit 489 fondsen geselecteerd en tot winnaar in de categorie Global Equity Income uitgeroepen. En aangezien het fonds in juli 2018 het noodzakelijke driejaarlijkse trackrecord vestigde, ontving het ook nog eens een 5-sterren Morningstar rating.