AllianzGI: Actief beleggen wordt essentieel voor behalen voldoende rendement

Actief vermogensbeheer wordt de komende tien jaar essentieel om voldoende rendement te realiseren, niet alleen binnen maar ook tussen beleggingscategorieën, zegt Andreas Utermann, CEO van Allianz Global Investors (AllianzGI).

“Eerlijk gezegd hebben beleggers het de voorbije 30 jaar heel goed gedaan, als gevolg van een bullmarkt in aandelen en obligaties”, legt Andreas Utermann uit. “Maar die bullmarkt krijgt wellicht geen vervolg voor de komende vijf tot tien jaar, of misschien zelfs langer.”

De laatste Capital Markets Monthly van AllianzGI wijst er bijvoorbeeld op dat de economische groei buiten de VS al maanden afzwakt, en dat de kans op een verdere mondiale groeivertraging toeneemt. AllianzGI verwacht ook dat de Fed de rente de komende twee jaar vaker gaat verhogen dan momenteel in de marktprijzen verdisconteerd is.

Verder blijven ook de geopolitieke risico’s bestaan: de handelsconflicten tussen met name de VS en China, de brexit, de economische problemen in Turkije en een Italiaanse overheid die zich kritisch ten opzichte van Europa opstelt en zich extravagant gedraagt.

“Alles samen verwachten we dus heel lage rendementen, voor zowel obligaties als aandelen. Een passieve beta-blootstelling zal daardoor onvoldoende rendement opleveren voor bijvoorbeeld pensioenfondsen.”

Actieve beleggers zullen wel het verschil kunnen maken, verwacht Andreas Utermann. ”Actieve beheerders kunnen via een actieve selectie en allocatie wel alpha genereren. Dat wordt essentieel om je te beschermen tegen inflatie en om voldoende rendement te realiseren. Overigens wordt een steeds groter deel van de markt gedomineerd door passieve producten. Dat moet de kans op goede prestaties door actief management doen toenemen.”

Actief fondsbeheer is veel meer dan het verslaan van een index, zegt Utermann nog. “Het gaat erom dat je je klanten goed kent, weet welke strategie het beste bij ze past en hoe hun beleggingsportefeuille daarop kan worden aangepast. Soms volstaat een index als uitgangspunt voor je strategie, maar meestal gaat het om een veel groter aantal criteria, zoals investeren in verschillende categorieën en het actief managen van je valutarisico. Daarbij moet je de strategie van tijd tot tijd aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden.”