Vooruitzichten voor de Eurozone : groei, inflatie en de ECB

Door RICHARD A. BOOTH, Portfolio Manager/Research Analyst bij Western Asset (een filiaal van Legg Mason )

Aanzienlijke achterstanden in de bevoorrading, een tekort aan arbeidskrachten en een beter dan verwachte groei hebben bijgedragen aan een beter loonbeeld in de Eurozone.

Wij verwachten dat de kerninflatie tegen het einde van het jaar zal stijgen van 1,0% naar 1,3%, terwijl de nominale inflatie rond de 2,0% blijft. Op de middellange termijn verwachten we dat de kerninflatie zal oplopen tot ongeveer 1,5% met opwaartse risico's.

Voor 2018 bedraagt het netto-aanbod van obligaties na het Public Sector Purchase Programme (PSPP) van de ECB circa -€ 131 miljard, zodat de combinatie van coupons, aflossingen en PSPP groter is geweest dan het bruto-aanbod van obligaties uit de eurozone aan de markt. Deze situatie zal veranderen en in 2019 positief worden.

De markt prijst een zeer geleidelijke verhoging van de rente in. Maar als onze inschatting van de stijgende kerninflatie ten opzichte van de marktverwachtingen juist is, dan zou de markt al snel een steiler traject van renteverhogingen kunnen verwachten.