ASI: Alleen financiële markten kunnen Italianen tot andere gedacten dwingen

"De Italiaanse regering houdt kennelijk voet bij stuk. De coalitiepartijen zijn duidelijk vastberaden om zich aan hun verkiezingbeloften te houden door het begrotingstekort in 2019 te laten oplopen naar 2,4%. De Europese Commissie zal waarschijnlijk vragen om een herziening maar, het ziet er niet naar uit dat de Italiaanse regering daaraan zal toegeven. Een vervelend conflict is bijna onvermijdelijk.

Alleen de financiële markten kunnen de Italiaanse regering nog tot andere gedachten dwingen. De markten verwachten dat de ratingbureaus Italië tegen het eind van de maand zal downgraden en een negatieve outlook ligt voor de hand. Als dit gebeurt zal een verkoopgolf op de Italiaanse obligatiesmarkten niet van de lucht zijn. Gezien het feit dat de Italiaanse obligatiemarkt de op twee na grootste staatsobligatiemarkt van de ontwikkelde wereld is, zal een selloff de gespannen situatie hoogstwaarschijnlijk verder doen oplaaien."