AXA IM: Drie zorgen voor obligatiebeleggers

De obligatiemarkten hebben, op het Amerikaanse high yield-segment na, gedurende 2018 negatieve rendementen opgeleverd. Chris Iggo, CIO vastrentende waarden bij vermogensbeheerder AXA IM, verwacht dat deze negatieve trend zich zal doorzetten en dat obligaties uit opkomende markten de meest positieve vooruitzichten bieden.

Hij onderscheidt drie zorgen die obligatiebeleggers plagen.

1 – Renteverschil VS-Europa neemt toe

AXA IM verwacht dat de Fed in december dit jaar de rente nog een keer zal verhogen om vervolgens in 2019 nog twee of drie renteverhogingen door te voeren. Volgens Iggo zal de Amerikaanse kortetermijnrente medio 2019 daardoor zijn opgelopen tot 3% en zal het renteverschil tussen de VS en de rest van de wereld groter worden dan dat het in jaren is geweest. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Amerikaanse obligatiemarkt maar ook voor buitenlandse investeerders die hun dollarrisico willen afdekken.

2 – Handelsoorlog maakt monetair beleid onvoorspelbaarder

De kans bestaat nog steeds dat de handelsoorlog tussen de VS en China verder escaleert, maar het Amerikaanse protectionisme zou zich ook kunnen uitbreiden door importtarieven te heffen op auto’s uit Europa en Japan. De meeste economen zijn het erover eens dat importtarieven een negatief effect hebben op de wereldwijde groei en inflatie doen toenemen. Centrale banken moeten daarom rekening houden met zowel een lagere groei als een hogere inflatie waardoor de renteontwikkelingen lastig in te schatten zijn.

3 – Italiaanse begroting en Brexit

Hoewel het nieuwste Italiaanse begrotingsvoorstel qua tekort binnen de richtlijnen van de EU valt, leidt het wel tot vragen over de houdbaarheid van de Italiaanse staatsschuld op de lange termijn. De risicopremie op Italiaanse staatsobligaties zal, vergeleken met die van de Europese tegenhangers, blijven oplopen. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zijn uiteraard ook belangrijk voor obligatiebeleggers. Een harde Brexit heeft negatieve gevolgen voor de Britse inflatie en de koers van het Britse pond. Het kan er zelfs toe leiden dat de Bank of England rentestanden moet verhogen terwijl de Britse economie vertraagt.

Los van bovenstaande ontwikkelingen in de VS en de eurozone ziet Iggo wel kansen in obligaties uit opkomende markten. Deze obligaties hebben geleden onder de recente problemen in Argentinië en Turkije en zijn daarom nu erg goedkoop. Iggo verwacht dan ook positieve rendementen op obligaties uit opkomende markten voor de rest van 2018.