Brazilië: wat gebeurt er na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen?

 • Positieve indicatoren voor een aanhoudende opleving van de conjunctuurcyclus
 • Een overwinning van Bolsonaro zorgt voor sterke allianties et het bedrijfsleven en een klimaat van economische vrijheid
 • Pensioenhervorming zal eindelijk plaatsvinden

  Thomasrutz
  Thomas Rutz, fondsbeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund

  Onderzoeksbureaus zoals Ibope voorspellen dat op 28 oktober bij de tweede ronde van de verkiezingen tussen Fernando Haddad (Labour Party - PT) en Jair Bolsonaro (Social Liberal Party - PSL) de laatste zal winnen. Tijdens de eerste verkiezingsronde op 7 oktober miste Bolsonaro met 46 procent van de stemmen slechts ternauwernood de meerderheid en kwam zijn Social Liberal Party (PSL) naar voren als de tweede grootste partij in het parlement. De markten reageerden positief op dit nieuws. Thomas Rutz, fondsbeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced, vat samen: "De koers van de Braziliaanse real ten opzichte van de Amerikaanse dollar steeg van 4,2000 begin september tot 3,7000 medio oktober, terwijl de Braziliaanse kredietspread (JP Morgan CEMBI Z- Spread to Worst) ruwweg 70 basispunten verkrapte van 430 naar 360". Naar zijn mening zal deze trend zich voortzetten.

  Verdere groei van bbp en conjunctuurcyclus waarschijnlijk Rutz verwacht dat de kredietspreads tot het einde van het jaar net zo krap zullen blijven terwijl het economische herstelproces zich voortzet: "De groei van het bbp zal in het derde kwartaal waarschijnlijk versnellen tot 1,8% t.o.v. het voorgaande jaar en met ongeveer 1% t.o.v. het voorgaande kwartaal. Volgens de huidige prognose voor dit jaar wordt een groei van ongeveer 1,5% verwacht. De prognose voor 2019 is nog gunstiger: men verwacht dat het bbp met meer dan 3% zal groeien. De Braziliaanse activa zijn dan ook snel geherprijsd, waardoor de overreactie van de afgelopen twee maanden deels werd bijgesteld. "We verwachten echter dat de Braziliaanse markt verder zal herstellen; veel shortposities werden inmiddels gesloten en de reële geldstromen zouden kunnen terugkeren," voegt Rutz eraan toe. De MainFirst Emerging Market expert ziet veel potentieel in de conjunctuurcyclus als geheel. De Braziliaanse economie heeft zich de afgelopen jaren sterk aangepast, de inflatie is laag, de munt is goedkoop, de externe balansen zijn gezond. "Brazilië is dus klaar voor een lange en aanhoudende opleving van de conjunctuurcyclus, die de Braziliaanse markten zou kunnen ondersteunen lang nadat de onrust rond de verkiezingen voorbij is," zegt de fondsbeheerder.

  Bolsonaro's verwachte overwinning versterkt positief marktsentiment

  Bosonaro is de favoriet van de markten, want als hij wint, zal hij waarschijnlijk zijn bijnaam "Trumpinho" (kleine Trump) eer aandoen door sterke allianties met het bedrijfsleven aan te knopen en te zorgen voor meer economische vrijheid. Tegelijk zal hij dan waarschijnlijk maatregelen nemen tegen de corruptie en misdaad. Hij heeft een sterk economisch team onder leiding van Paulo Guedes, een gerenommeerde econoom, die pleit voor een pensioenhervorming en de privatisering van staatsbedrijven. Rutz voegt eraan toe: "De sterker dan verwachte prestaties van de bondgenoten van Bolsonaro, en van rechts in het algemeen, bij de congresverkiezingen van 7 oktober betekenen dat de pensioen- en andere hervormingen binnen handbereik zouden moeten zijn".

  Dit is vooral belangrijk vanuit een beleggersperspectief omdat de pensioenhervorming veruit de meest urgente kwestie in Brazilië is vanwege de enorme fiscale kost van het overheidstekort (ongeveer 3% van het BBP per jaar). Het onderwerp staat dus zeker opnieuw centraal eens de verkiezingen achter de rug liggen. "Bolsonaro heeft het geluk een economie te erven die een cyclische opleving kent en een hervorming van de sociale zekerheid geniet die al ver genoeg gevorderd is en nauwelijks kan worden teruggedraaid. Daarom zien we op dit moment een reëel potentieel in de Braziliaanse real en de waarde van activa," besluit Rutz.