Opkomende markten verder in opkomst

Sinds ruim een jaar zien we lagere rendementen bij veel van de opkomende markten. Dit wordt deels verklaard door de vrij sterke dollar die de uiteindelijke nettorendementen omlaag duwde. Daarnaast duidde Aneeka Gupta, associate director bij WisdomTree op de uitstroom uit veel opkomende markten. Zo daalde de MSCI Emerging Markets Index vanaf eind 2017 met circa 30 procent.

De gedaalde volatiliteit van diverse opkomende markten duidt volgens Gupta op meer volwassenheid van deze markten. Dit wordt volgens haar onderstreept door het feit dat veel begrotingstekorten van veel opkomende markten sterk verbeterd zijn. Zo gingen Maleisië, Vietnam, Polen en China van behoorlijke tekorten in 1997 naar begrotingsoverschotten nu. Turkije is nu wel de grote dissonant met een begrotingstekort van ruim 5,6 procent nu. Ditzelfde beeld zien we ook hier onder terug; uiterst links zien we Turkije met een dalende PMI-index (index van inkopers) en een fors begrotingstekort. Dit in tegenstelling tot Indonesië, Vietnam, Brazilië en India.

Combinatie PMI en begrotingen opkomende markten

Begrotingstekortenopkomendemarkten

Dat veel PMI’s van opkomende markten vrij hoog scoren nu is niet iets van de laatste tijd. Sinds 2015 zien we hier al meer groei van dan bij ontwikkelde markten. We moeten natuurlijk wel opmerken dat veel opkomende markten van ver komen en dus is een lichte groei al gauw relatief veel. Maar ook nominaal zien we bij de opkomende markten toch een echte inhaalrace. Zo zijn vanaf begin jaren ‘2000 zowel de import- als de exportvolumes hoger dan het gemiddelde wereldhandelsniveau, zie de grafiek hier onder.

Meer handel opkomende markten

GRAFIEK Handelsvolumeseconomie13

De verdere ‘normalisering’ va de opkomende markten zien we ook terug in de gedaalde volatiliteit van de spreads ten opzichte van de ontwikkelde markten in combinatie met een dalende inflatie. Voor het gros van de opkomende markten ligt de spread al ruim 10 jaar nipt onder de 4 procent. De gemiddelde inflatie van de opkomende markten ligt rond de 3 procent (na jaren van hogere pieken te hebben gehad). Bottomline verdienen de opkomende markten nog steeds fors minder dan de ontwikkelde markten maar we zien wel een inhaalslag met al jaren een hogere groei van de meeste bruto nationale producten.