Schroders EM top 10 100% Aziatisch

Het groeipotentieel van de opkomende markten is een belangrijk thema voor beleggers. Aandelen uit deze regio spelen een belangrijke rol om de beleggingsdoelen te behalen. Maar de MSCI EM Index is in de loop der jaren fors gewijzigd in samenstelling. Juist de veranderingen onderstrepen volgens Schroders waarom een actieve benadering bij deze beleggingscategorie van belang is. De index zal de komende jaren ook niet statisch blijven. Daarnaast zijn de aandelen uit opkomende markten verre van efficiënt, wat kansen biedt voor actieve beleggers.

20 jaar aan transformatie

Schroders kijkt naar de ontwikkelingen die de MSCI EM Index de laatste 20 jaar heeft ondergaan. De transformatie van de opkomende markten valt op. Eenvoudig gesteld zijn opkomende markten de landen met een hoge potentiële economische groei en hoger beleggingsrendement. Maar dat gaat gepaard met grotere risico’s op politiek en juridisch vlak, en ook operationeel. Deze landen worden gekenmerkt door een groeiende middenklasse en stijgende welvaart, evenals positieve demografische en spaartrends.

De relevantie van opkomende markten als beleggingscategorie is voor beleggers de laatste 20 jaar ook toegenomen. Maakten bedrijven uit opkomende landen in 1998 nog maar 4% van de MSCI World index uit, ondertussen is dat toegenomen tot 11%.

Msciindex

Chinees zwaargewicht

Eind september bestond de MSCI EM Index uit 24 landen, waarvan China met 31% de zwaarste weging heeft, gevolgd door Zuid-Korea (15%) en Taiwan (12%). Aan de andere kant van het spectrum staat Pakistan met een weging van 0,1%. Gekeken naar sectoren dan wegen momenteel Financials (23,2%) en IT (26,9%) het zwaarste.

De samenstelling van landen en hun weging zijn in de loop van de jaren ook fors veranderd. Opvallend is de spectaculaire opkomst van China; had dat land in 1998 nog een weging van 0,8%, nu is dat 31%. Dit komt door de openstelling van Chinese aandelenmarkten voor buitenlandse beleggers. Een andere belangrijke wijziging was de opname van de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar in 2014 in de index. Er zijn ook landen die verdwenen zijn uit de index door op- of juist afwaardering.

Op sectorniveau zijn er ook belangrijke verschuivingen te constateren in de afgelopen 20 jaar. Direct in het oog valt de opkomst van de IT-sector, die in 1998 5% van de index uitmaakte, maar is gegroeid tot bijna 27% nu. De opkomst van internet en de smartphone spelen daarin een belangrijke rol. Azië is de belangrijkste producent van deze technologische producten. Telecomdiensten en Materials hebben hun belang zien afnemen. Financiële instellingen hebben over al die jaren min of meer een gelijke weging gehouden.

Top tien komt nu uit Azië

De regionale verschuivingen zijn ook goed te zien aan de hand van de tien grootste aandelen uit de MSCI EM Index . In 1998 kwamen 7 van de 10 grootste bedrijven uit Latijns-Amerika. Nu komt de top tien uit Azië, terwijl ook de weging van de top tien is gestegen (van 16,7% in 1998 naar bijna 24% nu).

Vooruitblik

Een belangrijke factor bij de EM indices is niet de economische groei, maar het opheffen van beperkingen voor de toegang van de markten. Op de rol staat de opname van Saoedi-Arabië en Argentinië in 2019. Landen vanuit de MSCI Frontier Communications Index zouden ook opgewaardeerd kunnen worden, of vanuit de emerging markets naar de developed market status.

Structurele veranderingen in de manier waarop mensen communiceren, zich toegang verschaffen tot media en winkels bezoeken maken het lastig tot een sector categorisatie te komen. E-commerce bedrijven worden momenteel bijvoorbeeld ingedeeld onder IT. In het licht hiervan zal de sector telecommunicatiediensten vanaf 3 december worden omgedoopt tot communicatiediensten. Als onderdeel van deze verandering zullen mediabedrijven worden omgevormd van consumentendiensten naar communicatiediensten, terwijl internetbedrijven zullen overstappen van IT- naar communicatiediensten. Ten slotte zullen e-commerce bedrijven overschakelen van IT naar consumentendiensten.

Wat het bovenstaande duidelijk maakt, is de dynamiek van EM-aandelen en de structurele groei die deze aandelen bieden. EM-aandelen kunnen een belangrijkere rol spelen dan ooit om beleggers te helpen hun doelen te bereiken.Het zijn al die veranderingen die een actieve benadering nodig maken. De hoge concentratie van de top tien aandelen in de index zorgt ervoor dat met een passieve benadering de kansen niet optimaal benut worden.