Kansen in Indonesie

De fundamentals blijven robuust voor Indonesië
De export van steenkool is dit jaar in prijs gestegen en de vraag blijft sterk.
De economische groei zal zich waarschijnlijk voortzetten met meer dan 5 procent.

Sinds de Aziatische crisis van 1997/1998 staan beleggers sceptisch tegenover Indonesië, maar de algemene verkoop van activa is niet op feiten gebaseerd. Thomas Rutz, fondsbeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced zegt: "Beleggers worden geleid door sentiment in plaats van door fundamentals, die nog steeds sterk zijn.
Thomasrutz
Thomas Rutz
" De Indonesische economie heeft sinds 2010 een aanzienlijke en continue groei van ongeveer 5 procent per jaar gekend, waardoor Indonesië het G20-land is met de meest stabiele economische ontwikkeling. De inflatie is sinds 2016 redelijk stabiel, meestal rond of onder de 4 procent. Een groot deel hiervan wordt gedreven door een sterke export van grondstoffen zoals steenkool, die alleen al in 2018 met 6,6 procent in prijs is gestegen. Met 15 procent van de export die de afgelopen vijf jaar naar China ging, is Indonesië een van de grootste leveranciers van steenkool aan een land dat het als primaire energiebron blijft gebruiken. "De steenkoolmarkt kent momenteel een gezond vraag-aanbodregime en de steenkoolprijzen hebben zich aanzienlijk hersteld sinds de hervorming van de aanbodzijde die de Chinese regering eind 2016 heeft ingevoerd", aldus Thomas Rutz.

Interessante mogelijkheden voor relatieve waarde

Steenkool zal ook in de toekomst een van de belangrijkste energiebronnen blijven voor China en de opkomende markten. De vraag is dus nog tientallen jaren veiliggesteld. Rutz ziet met name potentieel in Indonesische mijnbouwbedrijven zoals ABM Investama & Geo energy. Beide hebben de afgelopen maanden aanzienlijk geleden, ondanks de positieve vooruitzichten voor de sector en de verbeterende fundamentele factoren. De fondsmanager benadrukt verder: "Aangezien de export van beide bedrijven meestal in USD wordt verhandeld, hebben ze een minimale blootstelling aan valuta. De volatiliteit in de Indonesische Roepia (IDR) heeft geen negatieve invloed op de bedrijven, maar kan zelfs een positief effect hebben op hun winstmarges, aangezien die in feite stijgen door de lagere operationele kosten (die in IDR worden betaald)". Beide bedrijven genieten van een positieve context dankzij de verbeterende fundamenten van de steenkoolsector en laten solide prestaties zien met stijgende EBITDA -cijfers en een gematigde schuldgraad. "Gezien de vooruitzichten voor de sector en de fundamenten van de twee bedrijven verwachten we dat hun aandelen 80-100 basispunten lager verhandeld worden dan die van hun collega's", voegt Thomas Rutz eraan toe.

Potentieel voor verdere groei

De economie presteerde goed in het derde kwartaal en zal naar verwachting de komende jaren met ruim 5 procent blijven groeien. De buitenlandse schuld is laag en de staatsschuld bedraagt slechts om en bij de 29 procent van het bruto binnenlands product ( bbp). "Met valutareserves van 115 tot 120 miljard dollar is Indonesië meer dan goed gepositioneerd," zegt de fondsbeheerder. Daarnaast is president Widodo van plan om de groei verder te ondersteunen door middel van overheidsuitgaven en deze in 2019 met 10 procent te verhogen. "Recentelijk zijn quasi-soevereine obligaties, zoals die van IDASAL (Indonesië Asahan Alumini), zeer aantrekkelijk geworden en we verwachten dat er meer opportuniteiten zullen ontstaan. In de loop van slechts één week is de kredietspread ten opzichte van Amerikaanse Treasuries al met 64 basispunten afgenomen tot 299 basispunten," legt Thomas Rutz uit.

De investeringen in vastrentende waarden, ondersteund door hogere grondstofprijzen en overheidsconsumptie, zullen waarschijnlijk een impuls krijgen in de aanloop naar de verkiezingen in april van volgend jaar. Tegelijkertijd zouden de extra uitgaven de binnenlandse vraag verder moeten ondersteunen. De binnenlandse vraag zal ook blijven groeien naarmate de inkomens stijgen en zowel de bevolking als de middenklasse blijven groeien.