UBS AM: Bullmarkt blijft in 2019, maar vola omhoog

De aandelenmarkten zullen hun ‘bull-run’ voortzetten in 2019, onder meer omdat de inflatie gematigd blijft en de zorgen over het Amerikaanse rentebeleid overtrokken blijken.

Tegelijk zal de volatiliteit in alle beleggingssegmenten toenemen. De risico’s stijgen, de banbreedte van potentiële groei, inflatie en rentestanden wordt breder en ook de geopolitieke risico’s worden groter zo stelt UBS Asset Management.

Wereldwijd zal de groei wereldwijd verder afvlakken en het verschil in groei per land en regio zal nog toenemen. Dat, plus de onbetwiste kracht van de VS en de mindere Chinese groei, heeft de zorgen van beleggers over broze opkomende markten met hoge tekorten op de lopende rekening aangewakkerd. Ook de economische groei in ontwikkelde landen buiten de VS baart beleggers zorgen. Daarbij stijgt de spanning binnen Europa vanwege Brexit en de Italiaanse begrotingsperikelen.

Het is logisch dat hogere importheffingen, stijgende obligatierendementen en geopolitieke spanningen leiden tot bezorgdheid over de wereldwijde economische groei in 2019. UBS AM verwacht dat de groei relatief bestendig zal zijn en ruim boven de meerjaarstrend, in ieder geval voor de eerste helft van het jaar. De groei zal ook weer iets gelijker oplopen naarmate de Chinese stimuleringsmaatregelen de binnenlandse vraag opstuwen en de impact van de Amerikaanse steunmaatregelen weer afneemt.

In de VS is de Fed de korte rente aan het verhogen. De reële rente blijft historisch laag. Toch denkt UBS AM dat de huidige cyclus langer aanhoudt dan economen verwachten. Het consumptiepatroon leunt immers op de zeer sterke arbeidsmarkt en aantrekkende salarissen.

De Europese Centrale Bank en de Bank of Japan blijven in 2019 een soepel beleid voeren. Economische data stelen in beide regio’s tot dusverre teleur, maar UBS AM ziet ruimte voor snellere groei in beide regio’s in 2019 – vooral gedreven door consumentenbestedingen. In Europa worden consumentenbestedingen gestut door de sterke arbeidsmarkt en nemen de investeringen toe. De Brexit, de ontwikkelingen in Italië en de rem op de wereldhandel vormen de grootste bedreiging voor de groei.

In de opkomende markten is er sprake van een gemengd beeld. We zijn ervan overtuigd dat het structurele demografische verhaal nog lang niet is uitgeblust en dat het groeipotentieel op de langere termijn veel groter is dan in de ontwikkelde wereld. De zorgen over een mogelijke crisis in de regio zijn overdreven, aangezien de fundamentals veel gezonder zijn dan voor de ‘taper tantrum’ van 2013.

Gezien deze ontwikkelingen, de mondiale waarderingen van aandelen en de gematigde inflatie, blijven we positief over de mondiale aandelenmarkten in 2019. De zorgen over het Amerikaans rentebeleid en de stijgende Amerikaanse obligatierendementen zijn overtrokken. Historisch gezien haperen aandelenmarkten als de rente op Amerikaanse 10-jaars obligaties in de buurt komt van het reële BBP en die mijlpaal is nog niet in zicht.

Maar de rendementen op aandelen zullen op risico-gecorrigeerde basis minder hoog zijn. In de loop van de cyclus wordt de bandbreedte van de potentiële groei, inflatie en rente groter. De onzekerheid zal daardoor toenemen waardoor de volatiliteit zal stijgen.