Candriam: Dollarobligaties opkomende markten aantrekkelijk

Vermogensbeheerder Candriam is positief over de vooruitzichten voor obligaties uit opkomende markten. Zowel schuldpapier genoteerd in dollars als in lokale valuta bieden een aantrekkelijk rendement, hoewel Candriam ten opzichte van de laatstgenoemde een defensievere positie aanhoudt vanwege de hogere risico’s.

Met een huidig rendement van 6,8% zijn dollargenoteerde obligaties uit opkomende markten volgens Candriam een goed alternatief voor andere vastrentende waarden. Bepaalde risico’s, zoals de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog, lijken goed ingeprijsd. Daarnaast zijn de Braziliaanse verkiezingen achter de rug en hebben Turkije en Argentinië diverse lokale problemen (zoals de val van de eigen munt) bezworen.

Daarnaast zullen de koersen van veel in dollar genoteerde obligaties uit opkomende markten gaan profiteren van hervormingen en de door Candriam verwachte stijging van de olieprijs. Voor de komende twaalf maanden verwacht Candriam dat dollarobligaties uit opkomende markten een rendement van 4,7% zullen leveren.

Candriam is voorzichtiger over obligaties uit opkomende markten die zijn genoteerd in lokale valuta’s. Hoewel ook deze obligaties een goed alternatief zijn voor andere vastrentende waarden vormt de sterke dollar – lees: een waardedaling van de lokale valuta’s – een risico voor beleggers. Het tekort op zowel de Amerikaanse begroting als de lopende rekening (‘twin deficit’) oefent op langere termijn druk uit op de koers van de greenback. Maar de munt profiteert nu juist van de renteverhogingen door de Fed en andere korte termijnfactoren zoals de terugkeer van winsten door de belastingverlagingen van de regering-Trump. Candriam stelt daarnaast dat de dollar nog altijd geldt als ‘safe haven’ in tijden van toenemende geopolitieke risico’s.