DWS: Korte looptijd zorgt voor minder risico's bij obligaties uit opkomende landen

Na de ruzie tussen de Europese Commissie en Italië is de yield op bijvoorbeeld de Duitse 10-jaars staatsobligaties teruggevallen naar rond de 0,3%. Obligaties uit de opkomende landen bieden over het algemeen betere rendementen. Zo levert een obligatie uitgegeven door de Bank of China met een resterende looptijd van 3 jaar 0,7%. Vergelijk dat met een Daimler -obligatie die slechts 0,4% oplevert, terwijl beide een A-rating hebben.

Toch blijven tijdelijk zware verliezen mogelijk. Dit gebeurde onlangs nog bij de crises in Turkije en Argentinië. Een uitweg voor dit dilemma bieden de obligaties uit opkomende markten met een korte looptijd.

Minder volatiel

De waarde van kortlopende obligaties is immers minder volatiel: “Een uitgever van staatspapier of een bedrijfsobligatie keert aan het einde van de looptijd de nominale waarde uit. Dit zorgt voor het zogeheten ‘pull-to-par’ effect, waarbij de prijs van een schuldinstrument tegen het einde van de looptijd naar de nominale waarde convergeert”, zegt Roland Gabert, fondsmanager van DWS Emerging Markets Bonds (Short).

Minder faillissementen

Niet alleen de volatiliteit neemt af tegen het einde van de looptijd, ook de kans dat een uitgever failliet gaat, daalt. Statistisch gezien is slechts 8,7% van de emittenten van bedrijfsobligaties met een BB-rating en met een resterende looptijd van vijf jaar, failliet gegaan voor er tot aflossing kon worden overgegaan. Als de looptijd nog maar drie jaar is, daalt dit percentage tot slechts 4,7%. Als het gaat om staatsobligaties met dezelfde kredietwaardigheid daalt de faillissementskans van 5% naar ongeveer 2,7%.

Diepgravende analyse blijft nodig

Natuurlijk gaat het hier om gemiddelden. Het blijft van belang om de onderliggende cijfers diepgravend te analyseren om zo een goed beeld te vormen van de solvabiliteit van emittenten. Een deel van Gaberts korte-looptijdstrategie is erop gericht om alleen te beleggen in obligaties uit groeilanden die zijn uitgedrukt in harde valuta.

De crises in Turkije en Argentinië hebben voor de fondsmanager interessante beleggingskansen opgeleverd. “De markten werden meegesleept en gingen opeens overdreven reageren op de risico’s die nu eenmaal kleven aan veel obligaties uit opkomende landen. Met als gevolg dat dit staatspapier nu gekocht kan worden tegen aantrekkelijke prijzen”, besluit Gabert.