Outlook AXA IM: Scherpe terugval groei VS, Fed ‘in de achteruit’

Vermogensbeheerder AXA IM voorziet een scherpe terugval van de Amerikaanse groei in 2020, na een ‘klassieke cyclische vertraging’ in 2019.

In de Outlook voor 2019 voorziet AXA IM een vertraging in de groei van de Amerikaanse economie van 2,9% in 2018 naar 2,3% in 2019 en zelfs onder de 1,4% in 2020. De analisten verwachten dan ook dat de Fed het beleid aan het einde van dat jaar ‘in de achteruit zet’ en het beleid weer gaat verruimen nadat de korte rente is verhoogd tot 3 à 3,25%.

De huidige consensusverwachting (in lijn met Federal Open Market Committee dat beslissingen neemt over de rentestand) is een ‘zachte landing’ van de Amerikaanse economie, maar AXA IM benadrukt dat een scherpere groeivertraging historisch gezien gebruikelijker is. “Economieën die met vertraging worden geconfronteerd, ontwikkelen doorgaans een vicieuze cirkel van dalend vertrouwen, lagere uitgaven en investeringen en een sterke daling van voorraden. Hoewel we erkennen dat het erg moeilijk is om te anticiperen op de exacte timing van recessies, voorspellen we voor 2020 een groei onder het potentiële niveau.”

De eurozone gaat het volgens AXA IM nog slechter doen. De economische groei in de muntunie vertraagt van 1,9% in 2018 naar 1,4% in 2019, en vervolgens 1,2% in 2020. Bovendien zijn de risico’s voornamelijk neerwaarts, dankzij de Italiaanse begrotingscrisis, de Brexit en de handelsoorlog. Renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn daardoor tot september 2019 niet aan de orde. Wel denkt AXA IM dat de nu nog negatieve depositorente in het voorjaar van 2020 wordt opgeschroefd naar 0%.

AXA IM verwacht dat 2019 voor beleggers even uitdagend wordt als het ‘ongelofelijk teleurstellende jaar’ 2018, waarin alle grote, liquide beleggingscategorieën tot dusver negatieve rendementen hebben laten zien. Mogelijk zal de vermogensbeheerder de weging van aandelen in de loop van volgend jaar verlagen naar neutraal. Voor bedrijfsobligaties blijft het advies ‘onderwogen’ gelden, tegen neutraal voor cash en overheidsobligaties.

AXA IM verwacht dat de Italiaanse 10-jaars rente tot boven de 4% zal stijgen door de begrotingscrisis. Amerikaanse treasuries zijn aantrekkelijk wanneer de rente boven de 3,25% uitkomst, met name als diversificatie in tijden van groeivertraging.