WisdomTree: Gevolgen uitslag Amerikaanse tussentijdse verkiezingen

De grote verrassing van de tussentijdse verkiezingen in de VS was dat de verkiezingspeilingen en de consensus het eindelijk weer eens bij het juiste eind hadden! Dit roept de vraag op, als de meeste informatie in de koersen waren verdisconteerd, waarom de Amerikaanse aandelenmarkten na het bekend worden van de officiële verkiezingsresultaten goed presteerden. Christopher Gannatti, hoofd research van WisdomTree gelooft dat de redenen hiervoor drievoudig zijn.

Christophergannati
Christopher Gannatti

Markten halen opgelucht adem

1) Hoewel de geschiedenis zich niet per definitie herhaalt, is het vermeldenswaard dat de Amerikaanse aandelenmarkten in de twaalf maanden na elke Amerikaanse tussentijdse verkiezing sinds 1946 positief hebben gepresteerd.

2) Nadat de officiële resultaten van de verkiezingen waren bekendgemaakt werd er veel onzekerheid weggenomen, waardoor ook de Amerikaanse aandelenmarkt een opleving hebben laten zien. Hierdoor begon het sentiment te verbeteren.

3) Uit de details van de resultaten bleek dat de voorspelde ruime verkiezingsoverwinning van de Democraten uitbleef. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gekregen, maar de Republikeinse partij versterkte zijn meerderheid in de Senaat.

Implicaties van de politieke patstelling

Wat de verkiezingsuitslag ons leert is:
1) Het is onwaarschijnlijk dat de eerste ronde van belastingverlagingen worden teruggedraaid
2) Het is onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse economie opnieuw gereguleerd zal worden.

Omdat de kans op extra budgettaire expansie minder groot is, is de kans op belastinghervorming 2.0 kleiner geworden. De patstelling in Washington maakt ook het risico kleiner dat de arbeidskosten oplopen en obligatierendementen snel zullen stijgen. Dit zal waarschijnlijk goed uitpakken voor de financiële markten, aangezien het renteverloop van de Fed geleidelijker zal verlopen naarmate de overheidsstimulans die van de belastingverlagingen van vorig jaar uitging in 2019 vervaagt.

Risico schuldenplafond is ondergewaardeerd

De financiering van de federale regering van de VS loopt af op 7 december 2018, waarna de kans bestaat dat de overheid tot het einde van het jaar zal worden stilgelegd. De door president Trump voorgestelde muur aan de grens met Mexico en het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller zullen de impasse waarschijnlijk verlengen. Gannatti gelooft ook dat de markten het aanstaande schuldenplafond, dat zich in maart 2019 aandient onvoldoende op waarde schat, terwijl september/oktober 2019 een kritischer moment zal zijn voor een hard plafond. De Democraten zullen waarschijnlijk het dreigende schuldenplafond gebruiken als onderhandelingskaart om in te spelen op de noodzaak om de vennootschapsbelastingen en de belastingtarieven voor de hoogste inkomens te verhogen en een grotere nadruk te leggen op groene initiatieven (hernieuwbare energie en elektrische mobiliteit) in het infrastructuuruitgavenplan.