Candriam: Een woelig wereldwijd economisch klimaat

Antonbrender
Anton Brender

De wereldeconomie krijgt te maken met een sterke tegenwind: handelsspanningen en geopolitieke conflicten, krapper wordende financiële voorwaarden voor de opkomende landen en onzekerheid in Europa. De groeivooruitzichten worden onzekerder en minder goed verspreid over de verschillende landen.

Ondanks deze tegenwind blijft de Amerikaanse economie sterk groeien, en dat hoofdzakelijk door gezinsuitgaven. De stijging van de Amerikaanse dollar en de minder rooskleurige vooruitzichten voor de wereldeconomie zullen uiteraard hun tol eisen voor de Amerikaanse export en de stijgende rente drukt­ nu al de investeringen in huizenbouw. Daarentegen zullen zowel het hoge aantal nieuwe banen als de geleidelijke stijging van de lonen de consumptie blijven ondersteunen. Hierdoor zal de groei net boven de 2,5% uitkomen in 2019. Het Congres is verdeeld en hierdoor zijn de volgende begrotingsdeadlines, met name de stemming over de begroting van 2019, de verhoging van het schuldplafond en ook van de zogenaamde fiscal cliff, die weegt op de niet strikt noodzakelijke uitgaven, opnieuw een bron van onzekerheid.
Florencepisani
Florence Pisani
De Federal Reserve zal moeite hebben om een zachte landing te bewerkstelligen van een economie met een werkloosheidsgraad op een dieptepunt, die tekenen vertoont van een zwakke financiële gezondheid van de ondernemingen.

De groei van de eurozone maakte in het derde kwartaal een pas op de plaats. Tijdelijke factoren zoals moeilijkheden in de auto-industrie, een stijging van de brandstofprijzen en een forse krimp van de export naar Turkije liggen hieraan ten grondslag. In de loop van de volgende maanden zou de daling van de olieprijzen de koopkracht van de gezinnen ten goede moeten komen, en zou de activiteit van de auto-industrie opnieuw moeten normaliseren. Hierdoor zal het groeitempo opnieuw iets boven de 1,5% uitkomen.