Schroders: EU vertraagt en keert terug naar trendgroei in 2020

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

De groei van de economie van de eurozone was opnieuw teleurstellend in het derde kwartaal. Volgens Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders , zijn de resultaten van de eurozone in het derde kwartaal matig door een vertraging in de wereldhandel, maar ook de binnenlandse vraag is iets afgenomen. De grote vraag is of het een dip van tijdelijke aard is of een serieus probleem.

Nieuwe emissienormen drukken autoverkopen

Duitsland sprong er het afgelopen kwartaal negatief uit. De Duitse economie kromp met 0,2%, vergeleken met een groei van 0,5% in het kwartaal daarvoor. Zangana wijt dat aan de invoering van nieuwe emissienormen voor de auto-industrie. De export van de grootste Europese economie nam met 0,9% af. Leidende indicatoren geven een gemengd beeld, maar de terugval in de autoverkopen heeft een duidelijk effect gehad. Volgens Zangana zijn er 1,53 miljoen minder auto’s verkocht sinds afgelopen augustus dan gemiddeld door problemen aan de aanbodzijde - producenten krijgen hun voorraden onderdelen die aan de nieuwe normen voldoen niet op tijd aangevuld. Dat zou een tijdelijke trendbreuk kunnen zijn, die de komende maanden waarschijnlijk gecorrigeerd wordt.

Groei eurozone vertraagt eerste helft 2019

Vooruitkijkend voorspelt Zangana dat de economische groei in de eurozone in de eerste helft van 2019 verder zal vertragen, omdat dan de meeste effecten van de handelsoorlog tussen de VS en China voelbaar zijn. Er zal een deel van de Amerikaanse of Chinese vraag naar Europa worden verlegd; het is echter moeilijk te voorspellen waar of wanneer dit precies zal gebeuren. Ook verwacht hij dat de binnenlandse vraag zich in 2019 zal blijven herstellen, gesteund door een kleine stimulans van het begrotingsbeleid. Tegen 2020 zal de binnenlandse vraag weer naar de trend terugkeren, naarmate de werkgelegenheidsgroei begint af te remmen en de rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) de consumptieve bestedingen vertragen.

Groeivertraging zet ook in 2020 door afkoelende Amerikaanse economie

Halverwege 2020 zal de verwachte vertraging van de Amerikaanse economie de exporteurs in de eurozone treffen. Door de verwachte grotere volatiliteit van de financiële markten en een moeilijker ondernemingsklimaat als gevolg van hogere rentetarieven en stijgende kosten (door hogere lonen), zullen bedrijven waarschijnlijk minder investeren, waardoor de werkloosheid zal stijgen en huishoudens hun uitgaven zullen verminderen. Deze combinatie zal er waarschijnlijk toe leiden dat de groei van het BBP tegen het einde van 2020 onder het trendmatige niveau zal liggen. Over het geheel genomen zal de groei van het BBP in de eurozone vertragen van 1,9% in 2018 tot 1,6% in 2019 en vervolgens dalen tot 1,2% in 2020.

ECB verhoogt rente einde 2019

Wat het monetair beleid betreft, verwacht Zangana dat de ECB QE begin 2019 beëindigt. In september en december 2019 zullen de rentetarieven naar verwachting stijgen, waardoor de belangrijkste herfinancieringsrente op 0,50% en de depositorente op nul komt te liggen. In maart 2020 zal waarschijnlijk nog een renteverhoging volgen maar het is de vraag of de ECB dit rentepad kan blijven volgen omdat tegen die tijd de verwachte vertraging in de VS een negatief effect zal hebben op de eurozone. In zijn prognose verwacht Zangana nog een laatste verhoging aan het einde van 2020, omdat hij meent dat de ECB de beleidstarieven verder wil 'normaliseren', Dit brengt de herfinancieringsrente op 1% eind 2020 en de depositorente op 0,50%.

Er sluimeren ook politieke risico’s in de eurozone

Over het geheel genomen zijn de risico's ten aanzien van de groei van de eurozone, de inflatie en de verwachte rentetarieven allemaal negatief. Naast de externe risico's kan ook het politieke risico binnen de eurozone escaleren. Het is slechts een risicoscenario, maar Italië zou een belangrijk aandachtspunt voor een crisis kunnen worden. Ondertussen heeft het Franse establishment moeite om vat te krijgen op de recente 'gele hesjes’-protesten. En in Duitsland zal waarschijnlijk ook een grote politieke verandering plaatsvinden met de verkiezing van een nieuwe partijleider ter vervanging van Angela Merkel, die dan een grote kans maakt om haar als bondskanselier op te volgen.