Vanguard: Wereldeconomie in 2019 niet knock-out

Peterwestaway
Peter Westaway

Vandaag maakt Vanguard zijn jaarlijkse outlook voor 2019 bekend - een analyse van de toekomstige wereldeconomie en financiële markten. Vanguard-economen voorspellen dat het op korte termijn niet tot een recessie komt: de economische groei neemt weliswaar af, maar komt niet tot stilstand. Wordt gekeken vanuit het perspectief van rendement, dan voorziet Vanguard de komende tien jaar voor een 60/40 portefeuille van Euro aandelen/obligaties, een bandbreedte van 1% tot 4% per jaar.

“Gezien de matige economische groei en de geleidelijke afbouw van het accomoderende beleid door de centrale banken zullen de voor risico gecorrigeerde rendementen de komende jaren in het beste geval bescheiden zijn,” zegt Peter Westaway, hoofdeconoom en Hoofd Investment Strategy Group Europe bij Vanguard.

Vertraging economische groei, maar geen stop

Hoewel bepaalde factoren duiden op een recessie in 2019, wijst Vanguards analyse uit dat het aannemelijker is dat er een groeivertraging optreedt, geleid door de VS en China. Die wereldwijde groeivertraging krijgt de komende twee jaar wel te maken met economische- en marktrisico's. Mogelijke scenario's zijn een ernstige vertraging van de Chinese economie, een eventuele beleidsfout van de Fed naarmate zij de rente verder opvoert naar restrictief terrein, handelsspanningen en andere beleids- en geopolitieke onzekerheden.

Inflatie blijft gematigd, normalisatie monetair beleid zet door

Door de lage werkloosheid en stijgende inflatie is het aannemelijk dat de centrale banken de normalisatie van hun monetaire beleid voortzetten, met waarschijnlijk een renteverhoging van de Europese Centrale Bank tegen het einde van 2019. Ook in de VS ligt het voor de hand dat de Fed geleidelijke renteverhogingen doorzet tot ten hoogste 2.75%-3% halverwege 2019. Daarna wordt een pauze ingelast om de economische omstandigheden opnieuw te kunnen beoordelen.

Verbeterde investeringsoutlook

Vanguard is dan ook behoedzaam als het gaat om toekomstige rendementsverwachtingen en houdt deze ver onder de historische norm. Volgens de investeringstool van Vanguard, het Vanguard Capital Markets Model, blijven de rendementen op wereldwijde aandelen de komende 10 jaar hangen in een range van 1.5% - 4.5%. De sterke performance van de afgelopen 9½ jaar hebben de waarderingen ver opgedreven en mogelijk zelfs wat opgeblazen en dat staat in schril contrast met wat we in het verleden hebben gezien in de Vanguard’s fair-value CAPE ratios. Vandaar de behoedzamere outlook van Vanguard in vergelijking met die van de periode na de financiële crisis. Op wereldwijde vastrentende markten kunnen beleggers een naar euro afgedekt rendement verwachten tussen de 0-2%.

“Gezien deze uitdagende outlook raden we beleggers aan om zich te focussen op belangrijke factoren zoals meer sparen, langer werken, minder uitgeven en gecontroleerde beleggingskosten. Ook zouden beleggers zich moeten houden aan beproefde beleggingsprincipes zoals het vasthouden van een lange-termijn focus en een gedisciplineerde assetallocatie”, aldus Dr. Westaway.