Is de drukwerk-impasse te doorbreken?

Voor aanbieders van professioneel printwerk blijkt het heden ten dagen enorm lastig om bij potentiële nieuwe klanten binnen te komen. Dit is een serieus probleem dat al jaren resoneert door de gehele bedrijfstak. Bij elke beurs of andere zakelijk samenzijn, herkennen marketeers zich in elkaars problemen op dit punt. Er wordt in deze context wel gesproken over een status quo. Een vervelende impasse die niet lijkt op te lossen. Sterker nog: het lijkt alsof er krachten aan het werk zijn die deze status quo niet alleen in stand houden, maar daar bovenop ook nog eens versterken.

De noodzaak van concurrentie

Iedere aanbieder van zakelijke dienstverlening, zoals dus ook de spelers op de markt van professioneel drukwerk, herkent en erkent het belang van een gezonde concurrentie. Elke eerste jaars student bedrijfskunde kan je uitleggen waarom het voor je bedrijfsvoering goed is om je telkens opnieuw uit te blijven vinden om op die manier de concurrentie een stap voor te blijven. In deze branche echter, is het precies dát waar het aan schort. En dat komt niet omdat er te weinig concurrenten zijn of omdat deze elkaar niet scherp proberen te houden. De oorzaak moet veel eerder gezocht worden bij de afnemers. Het schier onmogelijk om bedrijven over te halen om hun opdrachten elders onder te brengen. Er zijn verschillende onderliggende factoren die daarbij een rol spelen.

Onbekend maakt onbemind

Veel bedrijven lijken huiverig om van printservice te wisselen uit angst voor het onbekende. Doorgaans wordt drukwerk natuurlijk in grote aantallen besteld. Mede hierdoor kiest men al snel voor een vertrouwde partner en verzuimd daarbij over de heg te kijken bij andere potentiële partners. Ook wanneer deze wellicht goedkoper of anderszins beter zouden zijn. Daarbij is het goed om in het achterhoofd te houden dat het niet louter angst is voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Gedurende de crisis die de afgelopen jaren dwars door alle branches en bedrijven is geraasd, hebben veel ondernemingen noodgedwongen een krimp doorgemaakt. Hetzelfde werk wordt nu door aanzienlijk minder mensen worden gedaan. Tijd is voor veel bedrijven de meest kostbare grondstof geworden. Er is eenvoudigweg geen tijd vrij om uitgebreid op zoek te gaan naar een alternatief adres om folders of flyers te laten drukken.

Een ander aspect dat in dit licht niet onbenoemd mag blijven, is het simpele gegeven dat sommige ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Ze blijven naar dezelfde kleine multi-copy of copyshop gaan op de hoek en zijn onbekend met een bedrijf als onlineprinters.nl of webprint.nl die wekelijks miljoenen flyers, postkaarten, affiches, briefpapier, visitekaartjes, brochures, catalogi en wat al niet meer, aan tientallen landen door heel Europa leveren.

Internet, zowel een zegen als een vloek

We kunnen ons al lang geen wereld meer voorstellen zonder internet. Niet in de privésfeer en al zeker niet in het bedrijfsleven. Dit gaat op voor elke branche en dus ook voor die van ons drukkers. Buiten de eigen correspondentie is de manier waarop opdrachten kunnen worden aangeleverd duizend maal praktischer dan voor de digitale revolutie. Er is dan ook niemand die daar naartoe terug zou willen. Ook De manier waarop we reclame maken voor onze bedrijven is door de komst van internet voorgoed veranderd. En misschien zit daar ook wel een deel van het probleem. Zeker gelet op hetgeen in de vorige paragraaf is benoemd. Wanneer een mogelijke klant al zoekt op 'drukwerk' verschijnen er 1.020.000 hits in 0,25 seconden. Zie dan als zoekende maar eens tussen de bomen door het bos te zien.

Is hier dan niets aan te doen?

De actieve buitendienst medewerker zal precies datgene moeten doen wat zijn functie zegt; netwerken, de klant weten te vinden en zorgen dat de klant hem of haar weet te vinden. Dit komt uiteraard náást het leveren van een constante kwaliteit en scherpe prijsafspraken. Bedenk: Kwaliteit verloochent zich niet.