Wisdom Tree ziet rentes langzaam stijgen

Op basis van recente macro-economische data uit de eurozone lijkt het alsof de algemene opvatting dat de rente zal stijgen, herzien moet worden, zegt Kevin Flanagan, senior fixed income strategist bij WisdomTree. Hij gaat er vanuit dat de rente in de eurozone op een zeker moment hoger zal bewegen, maar de timing en de omvang van de verhoging is nog niet duidelijk. Zoals al in de VS zichtbaar was, kan de aanloop naar een hoger renteniveau veel langer duren dan verwacht, en traditionele factoren zoals economische groei, inflatie en monetair beleid, bewegen nou eenmaal niet altijd synchroon.

Economische data eurozone vallen tegen

Wat de economische cijfers van de eurozone betreft, kan wellicht geconcludeerd worden dat de eurozone vorig jaar heeft gepiekt. Het is niet alsof een recessie wordt verwacht, maar op basis van recente gegevens lijkt een gestage groeivertraging een mogelijk scenario. Het reële BBP in de eurozone is in 2017 gestegen tot +2,4%, maar de huidige consensusprognoses gaan uit van een lager tempo van +2,0% voor dit jaar en +1,7% voor 2019.

De meest recente groeigegevens binnen de eurozone vielen zeker op en dat was niet om positieve redenen. Het Duitse BBP kwam in het derde kwartaal van 2018 uit op -0,2%. Dit was zwakker dan verwacht en volgde op een stijging van +0,5% in het tweede kwartaal van 2018. Bovendien was het de eerste daling sinds 2015 en hoewel het een aantal tijdelijke factoren weerspiegelde, zoals een verminderde autoproductie, was het volgens het bureau voor de statistiek ook het resultaat van een daling van zowel de export als de consumptie. De autoproductie kan met de eerstvolgende datapublicaties herstel laten zien, maar de handels- en consumptiedata moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden. Voor de eurozone als geheel vertraagde de groei ook tot +0,2%, of de helft van het tempo van de vorige periode, en de laagste waarde in vier jaar.

Hebben PMI’s al gepiekt?

Een andere belangrijke economische indicator om in de gaten te houden zijn de PMI's. Voor de eurozone en landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje afzonderlijk leken de PMI's eind 2017/begin 2018 hun piek te hebben bereikt en zijn sindsdien gestaag gedaald (zie afbeelding). Voor de gehele eurozone is het laatste cijfer gedaald tot het laagste niveau in bijna vier jaar, wat wijst op mogelijk verdere economische vertraging.

Pmi2018

Conclusie

Onnodig te zeggen dat het bovenstaande de discussie over een eventuele renteverhoging door de ECB doet oplaaien. De economische data zullen waarschijnlijk niet de aanzet tot balansnormalisatie (die naar verwachting op de beleidsvergadering op donderdag aanstaande zal worden aangekondigd) verhinderen, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat de ECB een eerste renteverhoging uitstelt. Flanagan gaat ervan uit dat een eerste renteverhoging na oktober 2019 plaatsvindt.