CBS: Aantal werknemers met twee banen neemt toe

In 2013 waren er 467 duizend werknemers met twee banen, zo maakt het CBS Corp. vandaag bekend. Daarmee is het aandeel werknemers met een tweede baan opgelopen tot 7,6 procent van alle werknemers. Ongeveer twee op de drie combineert twee banen als werknemer. De grootste toename in de afgelopen tien jaar deed zich voor bij personen die een hoofdbaan als werknemer combineren met werk als zelfstandige.

Na gestage toename heeft nu één op de veertien twee banen

Het aantal werknemers met twee banen is in de afgelopen tien jaar vrij geleidelijk toegenomen. Wel nam hun aantal in de periode 2006 tot 2008 wat sterker toe dan in de jaren ervoor. Tussen 2008 en 2012 veranderde het aantal personen met twee banen maar weinig. Het aandeel werknemers met een tweede baan is opgelopen van 5,5 procent in 2003 tot 7,6 procent in 2013.

Toename vooral bij combinatie hoofdbaan als werknemer en zelfstandige in tweede baan

In de afgelopen tien jaar deed de grootste toename zich voor bij degenen die naast hun hoofdbaan als werknemer zelfstandige waren. Die toename deed zich in vrijwel alle sectoren voor. Wel was de toename het grootst in de sectoren informatie en communicatie, specialistische zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur en overheidsdiensten. Bij degenen die twee banen als werknemer combineren was de toename het grootst in de horeca, verhuur en zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg.

Aantal werknemers met een tweede baan

Werkgelegenheidnederland

Aandeel vrouwen bij alle combinaties van banen toegenomen

In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen dat werkt toegenomen. Dat is ook terug te zien bij het aantal personen met twee banen. Het combineren van twee banen in loondienst werd in 2003 al door meer vrouwen dan mannen gedaan en dat is in de afgelopen tien jaar nog verder toegenomen. In 2013 lag het aandeel vrouwen in deze categorie op 60 procent.

Combinaties van banen naar geslacht

Banennederland

Jongeren meestal werkzaam als werknemer

Jongeren combineren relatief vaak twee banen. Van de 15- tot 25-jarige werknemers die ten minste twaalf uur per week werken, heeft ruim 13 procent twee banen. Bij de overige leeftijdsgroepen ligt dat aandeel tussen de 6 en ruim 7 procent. Jongeren combineren vooral twee banen in loondienst. Bijna negen op de tien jongere werknemers die twee banen hebben, doen dit.

Combinatie van banen naar leeftijd, 2013

Werknederland

Minste uren bij twee banen in loondienst

Werknemers die één baan hebben, werkten in 2013 gemiddeld bijna 33 uur per week. Werknemers met een tweede baan als zelfstandige werkten gemiddeld beduidend meer, namelijk bijna 39 uur per week. Twee banen als werknemer levert in totaal een relatief kort werkweek op met gemiddeld 32,0 uur.

Gemiddelde arbeidsduur per baan naar combinaties van banen, 2013

Arbeidsduurnederland

Bron: CBS Corp.