Pimco: Bedrijven moeten beter rapporteren over hun duurzame inspanningen

Bedrijven zijn zeer goed op de hoogte van de SDG’s van de VN; 63% verwijst ernaar in zijn rapportage en 55% brengt zijn bedrijfsactiviteiten in kaart voor specifieke SDG’s. Toch legt slechts 12% van de bedrijven die naar de SDG's verwijzen, zichzelf ook kwantitatieve doelen op om die doelen te behalen, blijkt een onderzoek van obligatiebelegger PIMCO.

PIMCO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de rapportage over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) bij meer dan 240 obligatie-emittenten. De SDG's vormen een wereldwijd kader voor duurzame ontwikkeling, bestaande uit 17 doelen die tegen 2030 moeten worden bereikt. Alle 193 leden van de Verenigde Naties hebben de doelen in 2015 aangenomen in een wereldwijde oproep tot actie.

Voor beleggers zijn de SDG’s belangrijk omdat ze een kader bieden om de impact van duurzame beleggingsstrategieën te meten. Beleggers moeten immers de bijdrage van elke emittent aan de SDG's kunnen kwantificeren en vergelijken. Helaas maken de huidige rapportages van bedrijven dit moeilijk om te doen, aldus PIMCO.

“Beleggers hebben nog nooit zo’n grote behoefte gehad aan een gemeenschappelijke set van prestatie-indicatoren om de SDG-bijdrage van bedrijven te kunnen vergelijken”, schrijven Mike Amey en Niamh Whooley in een toelichting bij het onderzoek.

“Bemoedigend is dat er al richtlijnen bestaan voor emittenten om de meting af te stemmen op de behoeften van beleggers, zoals van de University of Cambridge Investor Leaders Group (ILG) of het UN Global Compact (UNGC) – Global Reporting Initiative.”

“Zo is het beter om te focussen op de SDG's die het meest relevant zijn voor het bedrijf, in plaats van te rapporteren over alle doelen. Rabobank heeft bijvoorbeeld een speciale focus op de SDG-thema’s rond duurzame landbouw en voedselconsumptie, aangezien het kredieten verleent aan landbouw- en voedselbedrijven in 40 landen.”

“Verder zou de rapportage tussentijdse doelstellingen moeten bevatten om het uiteindelijke doel in 2030 te halen. Die tussentijdse doelstellingen tonen aan dat het bedrijf de SDG's serieus neemt en ze hoeven het bedrijf niet te veel te belasten, aangezien de bestaande duurzaamheidsgegevens als uitgangspunt kunnen worden gebruikt.”

Overigens kan een evaluatie van het zakenmodel op vlak van duurzaamheid ook nieuwe kansen opleveren, bijvoorbeeld in de voorbereiding op nieuwe regelgeving, nieuwe eisen van beleggers, of nieuwe voorkeuren van klanten.

“In 2010 lanceerde Unilever bijvoorbeeld zijn Sustainable Living Plan, een blauwdruk voor duurzame groei, met eigen doelstellingen om de SDG’s te ondersteunen. Unilevers merken onder de ‘Sustainable Living’-paraplu groeien intussen 46% sneller dan de rest van het bedrijf en waren verantwoordelijk voor 70% van de omzetgroei.”