Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Het aantal werklozen is in oktober vrijwel gelijk gebleven. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Corp. ) vandaag bekend. Tot en met september daalde de werkloosheid vijf maanden op rij. In oktober was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 5 honderd is afgenomen tot 419 duizend.

Daling werkloosheid in de afgelopen maanden minder groot

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober met duizend personen af en kwam uit op 627 duizend. In september daalde het aantal werklozen ook al minder sterk dan in de periode mei tot en met augustus. De werkloosheid daalt minder snel doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, van wie een deel niet direct een baan vindt. In de afgelopen drie maanden is de werkzame beroepsbevolking met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. Dat is meer dan dat de werkloosheid gedaald is. Dit komt doordat ook mensen die geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking zich aanbieden op de arbeidsmarkt en een baan vinden.

In oktober is de totale beroepsbevolking (werkzaam én werkloos) gegroeid. In de loop van dit jaar was de krimp van de beroepsbevolking al aan het afnemen, zoals gemeld in het kwartaalbericht arbeidsmarkt dat vorige week is verschenen.

Toename WW-uitkeringen jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in oktober uit op 419 duizend, vrijwel evenveel als in september. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar steeg in oktober met bijna 3 procent. Ook aan 55-plussers verstrekte UWV de afgelopen maand meer uitkeringen. In de overige leeftijdsgroepen nam het aantal uitkeringen licht af. De toename bij de jongeren kan grotendeels worden toegeschreven aan de stijging van het aantal uitkeringen bij seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca. Vanuit de sector onderwijs nam het aantal uitkeringen met 6,1 procent sterk af. De daling houdt verband met het begin van het nieuwe schooljaar.

Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 2,8 procent. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar ligt nu 16,7 procent onder het niveau van vorig jaar. Aan 55-plussers verstrekte UWV 17,6 procent meer uitkeringen in vergelijking met oktober vorig jaar.

In 2014 meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

In de periode januari tot en met oktober 2014 verstrekte UWV 500 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 1,6 procent minder dan in dezelfde periode van 2013. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen in deze periode komt uit op 518 duizend. Dit is 17,8 procent meer dan vorig jaar. Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam in vergelijking met 2013 toe met 19,4 procent tot 255 duizend.

Werkloosheid in Nederland relatief laag

De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in oktober uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit is even hoog als in september. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in september namelijk 11,5 procent en in de Europese Unie als geheel 10,1 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.

Het belangrijkste verschil tussen de nationale en de internationale definitie van de beroepsbevolking is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de internationale definitie, die aansluit bij de richtlijnen van de ILO, wordt iedereen geteld die werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. Dat betekent dat de grens op één uur per week ligt. Volgens de nationale definitie omvat de beroepsbevolking personen die een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen. Daarom is de grens bij twaalf uur per week gelegd.

Bron: CBS Corp.