Mainfirst tipt obligaties uit opkomende landen

Bedrijfsobligaties uit opkomende markten: MainFirst verwacht de komende jaren solide rendementen en ziet interessante koopkansen

 • De fundamentals blijven positief.
 • De waarderingen van veel obligaties van opkomende markten zijn momenteel zeer aantrekkelijk.
 • Hun risico-rendementsprofiel ligt op het niveau van Amerikaanse of Europese obligaties.
 • Opkomende markten bieden hoge diversificatie en solide groeipercentages

  Bedrijfsobligaties uit opkomende markten zouden de komende jaren een solide rendement moeten opleveren. Thomas Rutz, een expert opkomende markten bij de onafhankelijke financiële dienstverlener MainFirst, is hiervan overtuigd. "De fundamentals van deze bedrijven blijven sterk en ze hebben meer speelruimte dan bedrijven in ontwikkelde landen", zegt Rutz. Volgens hem zijn veel bedrijfsobligaties uit opkomende markten momenteel even aantrekkelijk als die uit ontwikkelde markten. Obligaties in de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI)hebben bijvoorbeeld een identiek risico-rendementprofiel als Amerikaanse high yields en Europese high yields. Daarnaast hebben veel bedrijven uit opkomende markten nog steeds een opwaarts potentieel, omdat ze aanzienlijk minder schulden hebben. Bovendien bevinden de opkomende markten zich, in tegenstelling tot de geïndustrialiseerde landen, nog in een vroeg stadium van de cyclus of hooguit in het midden van de cyclus en is er dus nog veel potentieel.

  Waarom voor opkomende markten kiezen?

  Achteraf gezien hebben de activa van opkomende markten aanzienlijk betere risicogewogen rendementen gegenereerd dan vergelijkbare beleggingen in ontwikkelde markten. CEMBI High Yield index behaalde bijvoorbeeld rendementen vergelijkbaar met die van aandelen, terwijl hun volatiliteit slechts een derde zo hoog was. Een vergelijkbare portefeuille zonder posities in opkomende markten presteerde zwakker dan een portefeuille die wel dergelijke posities had. Volgens Thomas Rutz, de fondsbeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced en het MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund, zal deze trend zich de komende jaren voortzetten. De EM- en grensmarkten zijn zeer heterogeen, en hoewel sommige van de nulvolatiliteitsspreads van de CEMBI de afgelopen maanden zijn toegenomen, is het merendeel van de opkomende markten vrij veerkrachtig gebleken.

  Veel van deze markten bieden nu aantrekkelijke instapmogelijkheden en de hoogrenderende markt is sinds december 2016 niet meer zo goedkoop als nu. Bovendien zijn de wanbetalingspercentages van de opkomende markten aanzienlijk gedaald ten opzichte van hun piek van november 2016 - "een teken dat we een nieuwe kredietcyclus ingaan", aldus Rutz. De balansen van veel bedrijven verbeteren. De wereldwijde groeitrend ondersteunt de groei van de bedrijfswinsten en leidt tot hogere kasreserves en lagere schulden. Bovendien zijn de grondstoffenmarkten in evenwicht, wat de reden is waarom Rutz verwacht dat de grondstoffencyclus zich zal voortzetten en dat de opkomende markten hierdoor gestimuleerd zullen worden.

  De impact van de Amerikaanse dollar is beperkt

  Rutz is van mening dat de impact van de Amerikaanse dollar op beleggingen in bedrijfsobligaties van opkomende markten beperkt is. De ontwikkeling van de Amerikaanse munt blijft een belangrijke factor voor het rendement van beleggingen in opkomende markten. "Veel ondernemingen in de opkomende markten dekken echter hun valutarisico's af of ontvangen zelfs kasstromen in USD, zodat de Amerikaanse dollar slechts een beperkte impact heeft op de balansen van zulke bedrijven of zelfs positief kan bijdragen", aldus Rutz. Valuta's van opkomende markten hebben echter sinds het begin van het jaar gemiddeld ongeveer 14 procent aan waarde verloren en bevinden zich momenteel op het niveau van begin 2016. Gezien de positieve fundamentele gegevens en de hogere reële rente in opkomende markten in vergelijking met ontwikkelde markten, verwacht Rutz dat deze trend zal omkeren en dat de Amerikaanse dollar niet verder zal versterken.

  Opkomende markten vormen vandaag de meest gediversifieerde obligatiemarkten

  Meer dan 150 individuele markten zijn al opgenomen in de vier belangrijkste EM-benchmarkindexen voor vastrentende waarden en er is nog veel opwaarts potentieel. Ter vergelijking: in de ontwikkelde landen zijn er maximaal 144 individuele markten. Opkomende markten zijn met andere woorden al de meest diverse vastrentende activaklasse ter wereld. "De diversificatie zal in de toekomst verder toenemen. En het groeipotentieel is ook veel groter dan in de ontwikkelde landen. Met de nodige kennis van zaken kunnen beleggers hier aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden vinden", aldus Rutz.