MFS: Rendementen op kapitaalmarkten zullen komende jaren lager zijn

Rob Almeida, Global Investment Strategist van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS, stelt dat de rendementen op de kapitaalmarkten de komende tien jaar flink lager zullen zijn dan wat beleggers het afgelopen decennium kregen. In zijn vooruitblik voor 2019 zegt Almeida dat selectief activa kiezen cruciaal is op dit moment in de cyclus.

“Vooruitkijken is moeilijk, en rendementen voor het komende jaar voorspellen is dat zeker. Maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de wereldwijde bedrijfsschulden verder toenemen, vooral in de Verenigde Staten waar ze het pre-mondiale financiële crisisniveau zijn ontstegen. Of de kredietproblemen zich in 2019 of op een later moment zullen manifesteren blijft gissen, maar de toenemende bedrijfsschulden blijven een zorg: bedrijven met veel schulden zijn immers minder goed in staat om hun eigen lot te bepalen. Zonder een bovengemiddelde verkoopgroei of sterkere prijsbepalingen dalen uiteindelijk de marges en de winst aangezien de kostprijs stijgt én omdat bedrijven met een hogere rente worden geconfronteerd bij herfinancieringen.”

“Nu de marktcondities lastiger worden is het zeer aannemelijk dat bedrijven die zich minder competitief opstellen in de digitale economie niet meer kunnen rekenen op de meegaandheid van kredietagentschappen. De kans is groot dat bedrijven krediet nodig hebben juist op het moment dat de obligatiemarkten vastlopen. Financieringspercentages kunnen onbetaalbaar worden en dat kan bij veel bedrijven voor stress zorgen. In dat scenario is de selectie van activa van cruciaal belang, omdat de keuze voor bedrijven met duurzame marges een grotere impact op portefeuillerendementen zal hebben dan in de afgelopen jaren.”

“Voor de komende 10 jaar verwachten we een substantieel lager rendement op de kapitaalmarkten dan wat beleggers de afgelopen 10 jaar hebben ervaren. Wij geloven dat de opbrengsten zullen dalen onder de bovengemiddelde rendementen van de afgelopen drie decennia. Onze prognose voor een wereldwijd evenwichtige portefeuille (60/40 wereldwijde aandelen/obligaties), ligt iets boven 4% (in USD) voor inflatie. Beleggers moeten hun portefeuilles heroriënteren en niet zozeer de nadruk leggen op een bovengemiddeld rendement, maar meer op het risicomanagement. Selectiviteit moet op dit moment in de cyclus prioriteit hebben.”