ASI: De koerswijziging van de Fed roept slechte herinneringen op

“De Fed begint heel anders te klinken dan we van Fed-voorzitter Jay Powell hadden verwacht. Zijn voorganger Janet Yellen kreeg veel kritiek omdat haar beleid te reactief was. Dat beleid creëerde een self-fulfilling prophecy waarbij de volatiliteit op de financiële markten de Fed van koers deed veranderen, wat op zijn beurt juist het soort volatiliteit veroorzaakte dat de Fed net wou indammen.

Powells bezorgdheid over de groei klinkt dan ook als een echo uit het verleden. Voorlopig zijn de enige aanwijzingen voor een vertraging van de Amerikaanse economie ontwikkelingen die met de rente samenhangen. Maar als je je daarover zorgen maakt, heb je meteen geen reden meer om het monetair beleid nog aan te scherpen. Kijk ook naar de activakoersen in de VS. Die gedragen zich zoals je kunt verwachten als de Fed de rentetarieven verhoogt. Het koersverloop heeft geen economische onderbouwing en dus zou de Fed ook niet gealarmeerd moeten zijn.

Een ding dat Powell aanvankelijk goed deed, was om renteverhogingen te verkopen als een positieve zaak. Hij zei dat hij de rente verhoogde omdat de economie sterk was. Die benadering leek te suggereren dat kwantitatieve verkrapping een louterend proces is. Soms pijnlijk, maar wel nodig om het systeem te zuiveren van overtollige liquiditeit en een verkeerde allocatie van middelen.

Maar nu klinkt Powell een stuk minder zelfverzekerd. Bij gebrek aan gegevens om zijn bezorgdheid te onderbouwen, geeft hij de markten de indruk dat zij opnieuw de controle hebben. Hij heeft de drugs met andere woorden teruggegeven aan de verslaafde.

De koersverandering van Powell betekent dat beleggers het beleid van de Fed opnieuw kwartaal per kwartaal moeten taxeren. Het betekent dat de koersen van Amerikaanse staatsobligaties blijven stijgen, met een vlakkere of zelfs omgekeerde rentecurve. Het betekent ook dat de markten zullen draaien en keren na elke uitspraak van de Fed.

Belangrijker nog is dat Powells bezorgdheid over de groei zich begint te manifesteren in de reële economie. Zijn boodschap gisteren voor Main Street was zeker zo slecht als die voor Wall Street. Jay Powell loopt een groot risico dat hij zelf de demonen oproept waar hij zich zo zorgen over maakt.”