Schroders: opkomende markten wachten op een verzwakking van de dollar

Specialisten in opkomende markten en Aziatische aandelen en obligaties bij Schroders geven hun prognoses voor 2019. Ze zijn het erover eens dat een verzwakking van de Amerikaanse dollar in 2019 gunstig zal uitpakken voor de opkomende markten die voorzichtig herstel laten zien. Daarnaast sporen zij beleggers aan rekening te houden met de groeivertraging van de Chinese economie in 2019.

Schuldpapier

Volgens James Barrineau, Co-Head of Emerging Markets Debt Relative, liggen de rendementen op schuldpapier van opkomende markten op een niveau dat concurreert met de verwachtingen voor aandelen in 2019. Een echte katalysator voor extra koerswinsten is waarschijnlijk een lagere US dollar.

Barrineau stelt in zijn outlook dat opkomende markten zich in 2019 zullen herstellen van de negatieve effecten van een sterkere dollar en een sterke economische groei in de VS. Deze effecten hebben geleid tot een verschuiving van liquiditeit uit schuldpapier, net als in de periode 2014-2016, toen de Fed een einde maakte aan QE en de rente verhoogde. Evenals toen vormden valuta's het aanpassingsmechanisme bij uitstek voor landen die onder druk stonden.

Hoewel de lokale rendementen dus zeer negatief waren, hebben de opkomende markten voor het grootste gedeelte niet hun kostbare deviezenreserves uitgegeven in een vergeefse zoektocht naar valutastabiliteit. Als straks de rookwolken optrekken, zullen zij kunnen vaststellen dat hun kredietwaardigheid niet significant is verslechterd, dat de dollarschuld niet als een ernstig risico op wanbetaling wordt beschouwd en dat er een langzaam herstel van de economische groei op gang kan komen.

Aandelen

De belangrijkste potentiële katalysators voor de prestaties van de opkomende markten in 2019 zijn volgens Tom Wilson, Head of Emerging Market Equities, de zwakte van de Amerikaanse dollar, een beter dan verwacht resultaat in de handelsbetrekkingen tussen de VS en China en een afzwakking van de Chinese groei.

Het sentiment rond opkomende markten is nog altijd voorzichtig, wat zich vertaalt in lagere waarderingen. De koers-boekwaarde en koerswinst-verhoudingen liggen onder hun langdurig gemiddelde. Het laat een voorzichtige winstverwachting zien. Wilson verwacht een voortzetting van de handelsspanningen tussen de VS en China. Een escalatie ervan zou het sentiment rond de opkomende markten verder kunnen drukken. Het meest waarschijnlijk acht hij een doormodder-scenario, zonder escalatie en dat zou juist wel eens goed kunnen uitpakken.

De belangrijkste katalysator is de verwachte gematigde verzwakking van de dollar in 2019, meent Wilson, omdat de Amerikaanse economie wat aan momentum verliest. Dat kan verlichting brengen voor de opkomende markten.

Aandelen Azië ex-Japan

Vier fondsmanagers Aziatische aandelen menen dat een tumultueus 2018 Aziatische aandelen aanzienlijk goedkoper heeft gemaakt en selectieve mogelijkheden biedt, maar de beleggers moeten voorzichtig te werk gaan.

Volgens Toby Hudson, Head of Asian ex Japan Equity Investments, zijn de verwachtingen voor groei in Azië verslechterd. Hij geeft daar vier redenen voor: een groeivertraging in China, de impact van hogere olieprijzen, een stijgende rente in India, Indonesië en de Filippijnen, en het escalerende handelsconflict tussen China en de VS.

Matthew Dobbs, Fondsmanager Asian Equities & Head of Global Small Cap, meent dat ondanks het handelsconflict er nog altijd goede beleggingskansen te vinden zijn tussen Aziatische exporteurs. Veelbelovende beleggingsmogelijkheden treft hij ook aan tussen een aantal op het binnenland gerichte groeiaandelen in sectoren als ontspanning, gezondheidszorg, internetdiensten en opleiding en onderwijs. Een aantal Aziatische banken vindt Dobbs ook interessant om in de gaten te houden.

Volgens Robin Parbrook en Lee King Fuei zakt China steeds dieper weg in een economisch moeras en loopt het land het risico de munt te moeten devalueren of een recessie over zich heen te krijgen. Hoewel geen van beide scenario's voor Parbrook en King Fuei een basisscenario is, zal het voor Azië pijnlijk zijn als een van beide werkelijkheid wordt. Gezien de huidige omvang van de Chinese economie en de omvang van de intraregionale handel mag de regio in zijn handen wrijven als hij slechts een verkoudheid oploopt en niet erger als China niest. Tegen deze achtergrond raden zij beleggers aan om voorzichtig te werk te gaan en de economische trends in China nauwlettend in de gaten te houden.

Aziatische obligaties

Angus Hui, RMB Fixed Income, verwacht dat de kracht van de Amerikaanse dollar in 2019 zal afnemen naarmate het tempo van de renteverhogingen in de VS begint te vertragen, waardoor de druk op Aziatische obligaties volgend jaar zal afnemen.

Volgens Hui heeft de VS in 2018 veel geld uitgegeven om de verwachtingen te overtreffen. De groei van de Amerikaanse economie was ook sterker dan verwacht. De rentetarieven stegen sneller dan verwacht, waardoor de Amerikaanse dollar (USD) sterker steeg dan verwacht. Deze combinatie van factoren heeft veel angst gecreëerd op de Aziatische obligatiemarkten met negatieve resultaten tot gevolg.

Voor 2019 verwacht hij dat de dollar een stap terug zal zetten, waardoor de druk op de Aziatische valuta's zal afnemen. Dit geldt met name voor India, Indonesië en de Filippijnen, die dit jaar het meest te lijden hebben gehad, ook al blijven de vooruitzichten voor de wereldwijde groei onzeker en kan China nog verder vertragen.

Chinese aandelen

Louisa Lo, Head of Greater China Equities, verkiest een defensieve houding aan te nemen en blijft onderwogen in Chinese aandelen, met name ten opzichte van de Chinese technologiesector.

In het komende jaar zal zij selectief te werk gaan en opteren voor landen en bedrijven met solide balansen die ruime toegang hebben tot financieringskanalen. Met rendementen variërend van 2% tot 9% over het gehele credit quality spectrum in dollars en Aziatische valuta's en de toenemende mogelijkheid van een piek in de Amerikaanse rente, meent zij dat Aziatische obligaties een vruchtbare voedingsbodem bieden voor beleggers die op zoek zijn naar kapitaalwinst en rendement van hoge kwaliteit in 2019.

Gezien de huidige omstandigheden neemt Lo een relatief defensieve positie in voor het komende jaar, waarbij het grootste deel van de exposure geconcentreerd is op binnenlands gerichte namen en sectoren die groei op de lange termijn bieden. Schroders blijft onderwogen ten opzichte van technologieaandelen, gezien de onzekerheden als gevolg van regelgeving. Lo geeft de voorkeur aan de energiesector, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven die profiteren van de binnenlandse consumptie, waar een opleving van de offline consumentenactiviteiten zichtbaar is.

De waarderingen van Chinese aandelen zijn aantrekkelijker geworden en suggereren op middellange termijn een opleving voor beleggers. Zij zullen echter op korte termijn waarschijnlijk voorzichtig blijven, gezien de waarschijnlijke verdere verlagingen van de winstverwachtingen, de aanhoudende onzekerheid op het gebied van de handel en de aanhoudende stijging van de Amerikaanse rente in de komende maanden.

Als bottom-up-belegger blijft Lo zich richten op die bedrijven die het best in staat zijn om de huidige vertraging op te vangen en ook gebruik weten te maken van de gunstige langetermijntrends die nog altijd in de markt zichtbaar zijn.