Vlaamse werkloosheid nog met 0,1 procent gestegen

Vlaanderen telde eind december 229.679 werklozen. Dat betekende een stijging met 0,1 procent tegenover dezelfde maand het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Philippe Muyters, Vlaams minister van werk.

Bij de jongere werklozen werd een daling met 4,9 procent opgetekend en ook in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vijftig jaar kon nog een terugval met 0,8 procent worden gemeld.

De toename is dan ook vooral te wijten aan de vijftigplussers, die inmiddels langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt omdat de leeftijdsgrens voor een vrijstelling van achtenvijftig tot zestig jaar is opgetrokken. Daardoor moest bij de werkloze vijftigplussers een toename met 6,1 procent worden opgetekend.

De minister merkt op dat de toename van de Vlaamse werkloosheid in de loop van het voorbije jaar gevoelig is vertraagd. In januari was er nog sprake van een groei met 11,5 procent. Wel wordt aangestipt dat de sluiting van Ford Genk tijdens de maand december nog geen weerslag heeft gehad op de cijfers.

Bron: Express.be