Spaarniveau Belgische consument gedaald tot 13,1 procent

De Belgische gezinnen hebben tijdens het derde kwartaal van vorig jaar slechts 13,1 procent van hun inkomen gespaard. Daarmee is het spaargedrag gedaald tot het laagste niveau sinds het eerste kwartaal drie jaar geleden, toen met een cijfer van 13 procent een absoluut dieptepunt werd opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België ( NBB ).

Tegenover het tweede kwartaal van het voorbije jaar daalde het spaargedrag van de Belgische consument met 1,1 procentpunt. De daling moet volgens het rapport worden toegeschreven aan het feit dat het bruto beschikbare inkomen tijdens het derde kwartaal gemiddeld met 0,7 procent terugviel tegenover de drie maanden voordien. Daarnaast bleken echter ook de uitgaven met 0,6 procent toe te nemen.

Opgemerkt wordt dat de investeringsquote, die onder meer uitgaven op het gebied van vastgoed omvatten, een stijging kende tot 10,3 procent, waarmee het hoogste niveau in twee jaar werd bereikt.

Bron: Express.be