UBS AM: Doen de Fed en China opnieuw een een-tweetje?

De situatie op de financiële markten lijkt sterk op die van drie jaar geleden. Ook toen waren er zorgen over een mogelijke beleidsfout van de Federal Reserve en over de tragere wereldwijde groei. Volgens vermogensbeheerder UBS Asset Management (UBS AM) zullen de markten zich ook nu herstellen, alleen zal dat moeizamer gebeuren dan begin 2016.

“De koersdalingen op de wereldwijde aandelenindices eind 2018 waren over het algemeen ernstiger dan die van drie jaar geleden”, vergelijkt Evan Brown, macro-strateeg bij UBS AM, in de Macro Monthly van de vermogensbeheerder (zie bijlage). “En de stijging van de credit spreads en de daling van de rente op staatsobligaties bedroegen ongeveer de helft van die in 2015.”

“In beide periodes heeft een scherpe daling van de olieprijzen geleid tot een zwakte in de prijzen van meer risicovolle activa. Wellicht zijn ook de onderliggende zorgen voor deze twee periodes vergelijkbaar: beleggers zijn bang voor een beleidsmisser van de Fed vanwege de tragere wereldwijde groei.”

Fed en China deden een-tweetje

“Drie jaar geleden zorgde een een-tweetje van een minder agressieve Fed en de Chinese overheidsstimulus voor een snelle opleving van de activa naar hun hoogste koers. Ook nu verwachten we een dubbele beleidsreactie van de Fed en van de Chinese overheid in de eerste helft van 2019.”

“Maar een even snel herstel als drie jaar geleden wordt lastig. Beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank en in Peking hebben nu bijkomende doelstellingen, en ook de economische omstandigheden maken een snel herstel onwaarschijnlijk. Bovendien is er de bezorgdheid over de lange duur van de groeicyclus en de aanhoudende geopolitieke onzekerheid. Dat zal meer volatiliteit veroorzaken, en het pad naar hogere rendementen hobbeliger maken.”

Constructief over opkomende markten

“Ook nu verwachten wij een combinatie van de twee. De Fed zal een pauze nemen in de renteverhogingen en samen met de Chinese stimulus moet dat een duidelijk effect op de Amerikaanse dollar hebben, die in de loop van 2019 waarschijnlijk zal verzwakken. Dat heeft ons optimistischer gemaakt over aandelen en schulden uit opkomende markten. Die hebben het tijdens de uitverkoop in het vierde kwartaal alvast beter gedaan dan Amerikaanse aandelen en obligaties. Dat suggereert dat veel indices voor opkomende markten al rekening hadden gehouden met slecht nieuws.”

“Gezien de huidige waarderingen vinden we ook wereldwijde aandelen aantrekkelijk, maar blijven we onderwogen in Amerikaanse obligaties om ons in te dekken tegen verdere verstoring van de risicodragende activa.”