Optimix: Volatiele financiële markten vergen actief beleggingsbeleid in 2019

Het oude jaar zit erop en het nieuwe is nog pril. Naar goede gewoonte is dit het moment waarop Ivan Moen, Ton Schoemaker en Jaap Westerling, vermogensbeheerders bij Optimix Vermogensbeheer vooruit kijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. Zij menen dat de financiële markten in 2019 tussen hoop en vrees bewegen en verwachten een volatiel beursjaar met koersen die binnen een bandbreedte van 20% op een neer zullen bewegen. Het verleden leert dat in dergelijke markten de beste koopmomenten optreden op het moment dat het ‘slecht’ voelt. Zodra de zorgen weer afnemen, ontstaat dan vervolgens vaak weer een mooi verkoopmoment.

Actief beleggen

Volatiele markten vragen om een actief allocatiebeleid. Dit houdt in dat Optimix op gepaste momenten de aandelenweging zal verlagen om deze na een correctie weer te verhogen. Ook houdt een actieve allocatie in dat de regio- en sectorkeuze wordt afgestemd op de fase van de economische cyclus.

Optimix is op dit moment licht onderwogen in aandelen. De voorkeur gaat daarbij bovendien uit naar aandelen in de opkomende markten (Azië) en Europa. De opkomende markten zijn al hard afgestraft en hebben een aantrekkelijke waardering. Europa zou opwaarts kunnen verrassen als de politieke problemen niet escaleren. Wat Europese aandelen ook aantrekkelijk maakt is het dividendrendement van 4%, dat circa viermaal hoger is dan het doorsnee rendement op Europese staatsobligaties. In de Verenigde Staten ligt het dividendrendement met circa 2,5% onder de obligatierentes van pakweg 3%. Ook zijn de waarderingen van de Amerikaanse aandelenmarkt, die gedomineerd wordt door de technologiesector, niet aantrekkelijk. Optimix kiest er daarom ook bewust voor om onderwogen in Amerikaanse aandelen te zijn.

Een scenario waar Optimix rekening mee houdt, is dat het verkrappende beleid van de Fed slecht uitpakt voor het economische klimaat in de VS. Vandaar dat Optmix tussen een onderwogen en neutrale aandelenpositie manoeuvreert. Zolang de Fed doorgaat met het voeren van een verkrappend monetair beleid zal Optimix hieraan vasthouden. Een ander scenario is dat de Fed vroegtijdig stopt met het terugtrekken van de stimuleringsmaatregelen en gaat verruimen. Dat kan dan voor de vermogensbeheerders van Optimix een signaal zijn om de aandelenweging te verhogen. In beide scenario’s is het aanhouden van liquide middelen zinvol om snel in te kunnen spelen op de marktomstandigheden.