Schroders neutraal over aandelen en positief over goud

Voor het derde kwartaal op rij schroeft Schroders de verwachtingen voor de economische groei van de wereldeconomie omlaag. Voor 2019 verwacht het multi-asset team van de vermogensbeheerder een groei van 2,9%. De inflatieverwachting is juist iets verhoogd naar 1,9%, ondanks lagere olieprijzen en een groeivertraging. De neerwaartse bijstelling van de groeiverwachting wordt ingegeven door tegenvallers in de eurozone en opkomende markten.

Vooruitkijkend naar 2020 neemt de groei van de wereldeconomie verder af tot 2,5%. Schroders wijt dat aan een afkoeling van de Amerikaanse economie (tot 1,3%) en de Chinese economie (naar 6%). Zetten de specialisten van Schroders de risicoscenario’s op een rij, dan neigen deze het meest richting stagflatie.

Monetair beleid

De Federal Reserve zal de rente naar verwachting dit jaar slechts één keer verhogen. De ECB zal in september een eerste renteverhoging wagen, voorspelt Schroders, terwijl Rusland en China het beleid zullen verruimen.

Marktimplicaties - aandelen

Schroders heeft de visie op diverse markten neerwaarts bijgesteld. De visie op wereldwijde aandelen is verlaagd naar neutraal. De waarderingen zijn na de laatste correcties op een redelijker niveau. Maar lagere waarderingen gaan vaak gepaard met een slechter prijsmomentum en toenemende volatiliteit. Ook zijn de winstverwachtingen van bedrijven voorzichtiger geworden. Aandelenmarkten zijn kwetsbaar voor krappere liquiditeit op de wereldmarkt.

Binnen de aandelenmarkten is Schroders neutraal over de VS, Japan en opkomende markten. Bij de laatste categorie zijn de waarderingen aantrekkelijk, maar het is nog wachten op een sterk herstel van de economische cyclus in deze markten. Negatief is men over Europese aandelen, ondanks de korting waartegen zij verhandeld worden. De situatie van de Europese banken blijft uitdagend en de sterkere euro speelt deze aandelen ook parten.

.

Marktimplicaties - staatsobligaties en schuld

Negatief is de visie op staatsobligaties. De prijzen van dit schuldpapier zijn te sterk gestegen, waardoor de waarderingen te hoog zijn. Negatief is men over US Treasuries, neutraal over Duitse Bunds, Britse Gilts en Japanse staatsobligaties. Met betrekking tot de schuldmarkten is Schroders negatief over Amerikaanse en Europese investment grade obligaties en high yield. De waarderingen daarvan zijn onaantrekkelijk.

Elk nadeel, heeft een voordeel: goud

Er is ook een positief geluid. Dat betreft goud, met de eigenschappen van een safe haven temidden van volatiele aandelenmarkten en dalende obligatierentes. Een aantrekkende dollar kan daar wel voor tegenwind zorgen. Ook zijn de specialisten van Schroders positief over landbouwgrondstoffen. Schroders is neutraal over industriële metalen. Het beleggerssentiment blijft voorzichtig in afwachting van bewijzen ten aanzien van handelsontwikkelingen, de stimulering van de infrastructuur en de stabilisatie van de groei. Ook het standpunt ten aanzien van de energiesector is teruggebracht tot neutraal. Zonder olieproductieverminderingen of onvoorspelbare schokken in het aanbod lijken vraag en aanbod goed in balans te zijn.

Assetallocatiebeleggen